Банкеръ Weekly

Финансов дневник

АБСУРДЪТ: ПРОКУРОР ОТМЕНЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

НИКОЛАЙ ЧИРИПОВ ЗАБРАНИ НА РОСЕКСИМБАНК ДА СЕ ИЗДЪЛЖИ НА БНБ И НА БЮДЖЕТАБНБ и държавата не могат да си получат парите, които РОСЕКСИМБАНК пое ангажимент да им преведе, след като придобие активите на фалиралата БАЛКАНБАНК. Става дума за общо 17.15 млн. лева. От тях председателстваната от Емил Кюлев банка трябва да преведе 16.91 млн. лв. на Агенцията за държавните вземания, а останалите около 240 хил. лв. - на БНБ. Само че РОСЕКСИМБАНК няма да може да изплати веднага тези средства - не защото не желае да го направи, а тъй като й бе забранено с постановление, издадено на 7 февруари 2002 г. от прокурора във Върховна административна прокуратура Николай Чирипов. С него той нарежда да се спре предаването на активите на БАЛКАНБАНК на РОСЕКСИМБАНК и да се спрат плащанията на задълженията по сделката към Агенцията за държавните вземания и към БНБ.С решение на Софийския градски съд, публикувано в брой 10 от 29 януари 2002 г. на Държавен вестник, активите на БАЛКАНБАНК са продадени на РОСЕКСИМБАНК, а фалиралата кредитна институция е заличена от Търговския регистър. Това вече е факт и дори и да иска, РОСЕКСИМБАНК вече няма на кого да върне получените активи - БАЛКАНБАНК не съществува, а синдикът й е освободен. Точно това е обяснила подуправителката на БНБ Емилия Миланова на прокурора Чирипов при срещата си с него на 13 февруари. Тя е подчертала, че единственият ефект от постановлението ще е, че държавата и БНБ няма да могат да си получат парите. Постановлението на прокурора Чирипов хвърли в недоумение и самата банка купувач. Доживяхме да видим как прокуратурата отменя съдебни решения. Доживяхме да разберем и че административната прокуратура към Върховния административен съд не бди над съдбата на административните актове, а се занимава с решаване на въпроси по търговски дела, коментираха за в.Банкеръ юристите на РОСЕКСИМБАНК.Какво всъщност стана? Широкоизвестно е, че БАЛКАНБАНК след многомесечна процедура бе продадена на единствения кандидат - РОСЕКСИМБАНК. При това продажбата се извърши след обстойна проверка на Министерството на правосъдието, което не констатира никакви нарушения.Небезизвестната българска авиокомпания ЕР ВИА е един от основните длъжници на БАЛКАНБАНК. Очевидно притеснена, че след продажбата на фалиралата институция новият собственик ще й поиска парите, които дължи, тя подава молба до прокуратурата. Явно във Върховна касационна прокуратура не се намира прокурор, който да се опита да спре сделката, макар че тя е висш орган за борба с престъпността, коментират юристите на РОСЕКСИМБАНК.Но, неизвестно защо, на проблема откликват с разбиране от Върховната административна прокуратура. Прокурорът от тази институция Николай Чирипов, само въз основа на молбата на длъжника на банката, се е загрижил да не се извърши някое правонарушение или, не дай си Боже, престъпление. Изземвайки функциите на касационната прокуратура, той нарежда да не се изпълнява един съдебен акт - по продажбата на банката. Прокурорът се позовава на чл.118, т.3 от Закона за съдебната власт, където съвсем ясно се казва, че прокуратурата предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове и за възстановяване в бързи и неотложни случаи на самоуправно нарушени права. Ако прокуратурата иска да се отмени един съдебен акт, това може да стане само с атакуването му пред по-висшестояща съдебна инстанция. А в случая съдебният акт на Софийския градски съд по продажбата не подлежи на обжалване, смятат юристите на банката купувач.Според тях изпълнението на един влязъл в сила съдебен акт може да бъде спряно само като обезпечителна мярка от компетентен съд, но не и от прокуратурата - която и да е тя. След последните съществени изменения в Гражданскопроцесуалния кодекс прокуратурата не се намесва в работата на съда по граждански и търговски дела. При наличието на влязло в сила съдебно решение всеки е длъжен да го изпълнява и никой прокурор не може да нарежда това да не става. Да се постанови спиране на каквото и да е действие само въз основа на молба на някой си длъжник на банка, без да е погледнато делото и без каквито и да е доказателства, е, меко казано, твърде неправилно отношение към поверените служебни функции, смятат юристите на РОСЕКСИМБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във