Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАКТИ

ГОЛЕМИТЕ АНГЛИЙСКИ БАНКИ ГУБЯТ КЛИЕНТИБогатите инвеститори бягат от големите банки във Великобритания и се насочват към чуждестранни частни финансови институции и към финансови услуги, предлагани чрез ИНТЕРНЕТ. През миналата година делът на текущите сметки на заможните индивиди, акумулирани в петте най-мощни английски банки, е намалял от 80% през 2000 година на 71 процента през следващата. Най-тежко е пострадал бизнесът на Лойдс ТСБ (Lloyds TSB), чийто дял е паднал от 17 на 12 процента. Основната причина за смяна на обслужващата банка е, че клиентите искат да получат по-качествени услуги - професионални инвестиционни съвети предимно как да избегнат или да си намалят данъците и как да направят вложение в чуждестранни активи. ДОЙЧЕ БАНК ПРЕД РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТОБъдещият главен изпълнителен директор на Дойче Банк (Deutsche Bank) Йозеф Акерман планира смели промени в управленската структура на най-голямата немска банка. Когато през май поеме кормилото от Ролф Бройер, той ще председателства един скромен управителен съвет от четири-пет души, който, съгласно немското законодателство, одобрява всяко важно бизнесрешение на институцията. Същевременно Акерман ще е управител на мощен 12-членен изпълнителен комитет, който ще ръководи оперативната дейност на Дойче Банк и ще определя бъдещата й стратегия. Управленските модернизми са доста болезнен въпрос в Германия, но най-мощната местна финансовокредитна институция с операции в целия свят не може да не се съобрази с растящия натиск да стане по-ефективна и да подобри мениджмънта си. През 2001 г. печалбата й падна с 67%, а цените на акциите й - с 32 процента.МИДЗУХО ПОДСИЛВА КАПИТАЛОВАТА СИ БАЗАЯпонската Мидзухо (Mizuho) - най-голямата по размер на активите банка в света, подготвя увеличение на капиталовата си база с 300 млрд. яп. йени (2.2 млрд. щ. долара). Това ще стане чрез емитиране на нови ценни книжа - преференциални сертификати - които няма да могат да се трансформират в обикновени акции и не дават право на глас. Основната част от книжата вероятно ще бъдат изкупени от най-големите акционери на финансовокредитната институция. Емисията, която се очаква да бъде пласирана до края на март, ще повиши коефициента на капиталова адекватност на Мидзухо до около 10.5% и ще надхвърли препоръчителния 8-процентен минимум, определен от Банката за международни разплащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във