Банкеръ Weekly

Финансов дневник

64% ОТ КАПИТАЛА НА БОРИКА СТАВА ЧАСТЕН

Сделката по продажбата на 64% от капитала на Борика ще приключи до края на април 2005 година. Това реши УС на БНБ на своето заседание на 17 март 2005 година. На него са били обсъдени заявките, получени от банките за закупуването на акции от капитала на националния картов оператор. До 15 март, когато изтече крайният срок за подаването на офертите, искания за закупуване на дял от Борика са подали 26 банки, като общият размер на капитала, който те са пожелали да придобият, е 64 процента. Така се изпълняват и двете предварителни условия на БНБ за успешна продажба на акциите на националния картов оператор - заявки да са подали повече от половината банки и клонове на чуждестранни кредитни институции у нас (общият им брой е 35) и офертите да са за повече от 51% от капитала на Борика.На практика заявки за акционерно участие в дружеството за обслужване на дебитни и кредитни карти са направили всички големи банки без изключение. Оферти не са подали повечето клонове на чуждестранни кредитни институции, както и пет от по-малките банки у нас като Банка Запад Изток и Токуда банк, което е обяснимо, тъй като делът им в картовите плащания е много малък или те въобще не извършват такива.Предстои БНБ да подпише договори за покупко-продажба на акции от Борика с банките, подали оферти. Както в.БАНКЕРЪ вече писа, всяка кредитна институция има определена квота, която е изчислена на базата на обема на картовите й плащания. Общото условие, което ще бъде записано в устава на Борика, е, че нито една търговска банка няма право да притежава повече от 10% от капитала й. Засега такава опасност няма, тъй като най-големите квоти, които се падат на Банка ДСК, Първа инвестиционна банка и ОББ, са от по 6.6 процента. Критерият ще бъде спазен дори и след обединяването на Ейч Ви Би Банк Биохим с ХЕБРОСБАНК, което е планирано за 2006 г., тъй като квотата на първата е 4.74% от капитала на Борика, а на втората - 3.84 процента. Така че след сливането на двете банки консолидираната институция ще притежава 8.54% от акциите на националния картов оператор.Банките ще придобият заявените дялове от капитала на Борика по определена от БНБ цена - 3904 лв. за акция. От продажбата на 64% от акциите БНБ ще получи около 6 млн. лева. Централната банка ще вземе и дивидента от Борика, който ще бъде гласуван на общото събрание на дружеството през април. След като 64% от капитала му бъде продаден, новите акционери ще направят промени в устава му. В него ще бъде предвиден механизъм, по който пакетите акции, които може да държи една банка от националния картов оператор, ще се преизчисляват на всеки три години. Всеки пакет ще зависи от обема на извършените от банката картови плащания. Според някои банкери разработването на този механизъм ще бъде най-сложно, тъй като трябва да се предвиди ред, по който банките ще продават и ще купуват акциите помежду си. Точно над този въпрос ще трябва да помислят банковите мениджъри през следващия месец, за да могат да предложат адекватни решения до провеждането на общото събрание на националния картов оператор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във