Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Променят Закона за БНБ

Министерството на финансите ще променя Закона за Българската народна банка (БНБ). Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проектозакон за дейността на Централната ни банка.

С измененията  трябва да се отразят изискванията на законодателството на Европейския съюз към регулаторната рамка на БНБ, пояснява  частичната предварителна оценка за въздействие на  документа. Проектът е изготвен на основата на оценката и препоръките за България, съдържащи се в Докладите за конвергенцията на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската централна банка (ЕЦБ), които правят преглед на съответствието на националното законодателство на всяка държава членка с дерогация (която не е въвела еврото), включително и устройствения закон на нейната централна банка, от една страна, и от друга - на база чл.чл.130 и 131 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ.

В сферата на институционалната независимост в докладите на ЕК и на ЕЦБ се съдържат констатации относно текст в Закона за БНБ, за който е преценено, че не отразява напълно изискванията, регламентиращи независимостта на националните централни банки. За да се коригира този пропуск, в българското законодателство ще бъде  регламентирана  не само независимост от националните органи и институции, но и от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз и правителствата на другите държави членки.

Друга констатация в докладите за конвергенцията е, че Законът за БНБ не урежда възможност членовете на управителния съвет на банката да обжалват решението за освобождаването си пред национален орган на съдебната власт. Изисква се да има ясна и изрична разпоредба в законодателството, регламентираща правото на членовете на управителния съвет да обжалват пред компетентен български съд решенията за освобождаването им.

Докладите за конвергенцията идентифицират също необходимостта от включване на разпоредби относно задължението за опазване и на професионалната тайна.

В законопроекта са предвидени и някои други изменения на Закона за БНБ, които не са свързани с докладите на ЕК и на ЕЦБ, а са от редакционен и технически характер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във