Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Райфайзенбанк: България се отправи по пътя към еврото

Влизането на България в еврозоната ще даде  положителен ефект, тъй като сега страната не се възползва  от предимствата на единната валутна зона, а де факто левът е тясно обвързан с еврото, при това в  режим на валутен борд. Това е заключението на  анализаторите на Райфайзенбанк (България) в редовния им месечен икономически обзор с коментар на данните за паричния и банковия сектор  към месец юли, както и с фокус върху очакваното присъединяване на България към банковия съюз и "чакалнята" на еврозоната.

"Със стартиране на механизма за тясно сътрудничество отново се намери значима национална политическа цел, която има потенциала да обедини усилията на институциите, необходима след приключване на председателството на Съвета на ЕС", смята икономическият анализатор на банката Емил Калчев.

Банковите експерти коментират още последните данни за ръста на кредитите и депозитите. Според публикуваната от Централната банка парична статистика новоотпуснатите кредити отчитат годишен ръст от 5.1% (последните данни са към май), като това е двадесети пореден месечен ръст. Подобно на кредитите  депозитите отново нараснаха - с 9.2% на годишна база. Депозитите на фирмите растат по-бързо от тези на домакинствата, а  този солиден повтарящ се ръст е индикатор за относително затруднен инвестиционен процес в стопанските предприятия. Същевременно относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) понижи нивото си с 3.1 пр. пункта - до 16.2 процента.

"Очакваме леко понижаване на дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци, тъй като банките продължават да "чистят" стари лоши портфейли. От друга страна, кредитният портфейл расте, като качеството на новия бизнес е отлично", допълва Калчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във