Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ДДС-декларациите само по електронен път

От началото на годината месечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят заедно с дневниците за покупки и продажби в приходната агенция до 15 януари 2018 година. Промяната ще засегне под 1% от фирмите, които подават справки-декларации, тъй като и до този момент над 99% от документите постъпват в НАП по електронен път, съобщиха от приходното ведомство.

Новият режим на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда изключение от правилото за електронно подаване на ДДС документите да се прави при подаването им от наследници или заветници при смърт на физическо лице - едноличен търговец, както и в някои други редки случаи (чл.126, ал.4, 7 и 8 от ЗДДС). Освен това лицата, на които регистрацията по ЗДДС е прекратена през декември 2017 г. и които не са подавали ДДС-декларации по електронен път до датата на дерегистрацията им  за последния данъчен период, подават тези документи на хартиен и на технически носител в компетентната териториална дирекция на НАП.

От началото на годината се съкращава срокът от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона.

Когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период, не по-дълъг от два последователни месеца, включително и текущия, срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС е седем дни от датата, на която е достигнат оборотът.

При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса органите по приходите ще дерегистрират лицето служебно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във