Банкеръ Daily

На кантар

Узаконяване на цесиите, но не съвсем

Решението на Софийския градски съд, с което беше открито производството по несъстоятелност на КТБ и беше определена късна дата на неплатежоспособността й - 6 ноември, 2014 г., беше последвано от многобройни коментари с еднозначна оценка. Според нея по този начин се узаконяват направените преди това цесии и прихващания. Макар да е странно - първи недоволство от тази дата изказаха от ДПС. Депутатът Йордан Цонев обяви, че БНБ и прокуратурата може да обжалват съдебното решение (БНБ го потвърди официално) в тази му част и да настояват датата да е 30 септември. Цонев заяви, че партията му очаква правен анализ от БНБ и от Министерството на финансите, от който да стане ясно какво е отношението на тази дата към процесите, настъпили в банката по време на квестурата. Всъщност Цонев каза това, което всички мислят - че "със съдебното решение за фалита на банката на практика се узаконяват всички прихващания и цесии преди 6 ноември 2014 година".

Безспорно е, че в случая кредиторите на несъстоятелността са най-силно защитени срещу увреждащи действия и сделки, извършени след 6 ноември, 2014 година. При това на двойно основание, защото на тази дата беше отнет лицензът на КТБ, а сега съдът я обяви и за начална дата на неплатежоспособността. Но вярно е също, че цесиите и последващите прихващания (такива след 6 ноември не е имало) не може да бъдат смятани еднозначно за увреждащи сделки. Те са класически способ за прехвърляне и прихващане на вземания, регламентиран с основополагащия гражданскоправните отношения Закон за задълженията и договорите. 

До този момент имаме твърденията на квесторите, че по време на тяхното управление осчетоводените прихващания са на стойност 852 млн. лева. Ако самите прихващания (осчетоводяването им само регистрира сделката в баланса на банката) отговарят на законовите условия, те са напълно валидни. Нещо повече - законът изрично урежда възможността прихващания да бъдат правени и след откриването на производството по несъстоятелност с изявления до синдика. Тези правила са развити в Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), но с промените от ноември миналата година беше въведено специално правило, което на практика ги обезсилва. А специалните закони и разпоредби имат предимство пред общите. 

Съгласно тези промени в ЗБН, недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта, която всеки от тях би получил при разпределението на осребреното имущество, е всяко прихващане извършено след датата на поставянето на банката под специален надзор, ако тази дата предшества началната дата на неплатежоспособността. А случаят е точно такъв. Съгласно същата разпоредба действието на прихващането се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение на имуществото, с което синдиците успеят да попълнят масата на несъстоятелността. Тогава на прихващащия ще бъде определена за получаване само тази част от осребреното имуществото, която му се полага при цялостното му разпределение.

Още при приемането на промените в ЗБН много юристи заявиха, че те трябва да се отнасят само за сделки, сключени след въвеждането им. За всички останали цесии и прихващания те би трябвало да се разглеждат като закон с обратна сила. Този казус неминуемо ще доведе до съдебни спорове. Колкото до възможността цесиите и прихващанията да бъдат разваляни чрез т. нар. отменителни искове, тя наистина е илюзорна. За целта трябва да бъде доказвано, че те са извършени единствено с намерение да се увредят кредиторите на банката, което е неиздържано както правно, така и житейски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във