Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

За малко повече от месец валутният резерв на България е намалял с около половин милиард евро. В края на юни той е бил 7.45 млрд. евро, докато на 5 август е 6.92 млрд. евро. Причината за това е извършеното на 29 юли изкупуване на всички останали в обращение брейди облигации, за които правителството плати по номинал 607.6 млн. щ. долара. Заради тази операция се е свил и фискалният резерв на правителството. В края на юни той е бил 5.2 млрд. лв., докато на 5 август е 4.2 млрд. лева.Ейч Ви Би Банк Биохим сключи споразумение за национално партньорство с М-Тел на територията на България, по силата на което притежателите на карти по точковата програма за лоялност на мобилния оператор - М-Тел Клуб, могат да се възползват от преференциални условия на банката по потребителски и ипотечни кредити. Освен това ще получават и безплатна карта Виза Електрон, с която да ползват краткосрочен необезпечен кредит. Клиентите на М-Тел Клуб ще могат да ползват и преференциални условия при теглене на жилищен кредит, както и при теглене на универсалния кредит, който Ейч Ви Би Банк Биохим отпуска срещу ипотека. Преференциите по програмата М-`Тел Клуб важат само за новосключени договори с банката. Промоционалните условия са валидни до 30 септември 2005 година.Общият размер на заемите, отпуснати от Райфайзенбанк (България) за малки и средни предприятия, в края на юли 2005 г. е 243 млн. лв. - с 68% повече в сравнение с края на 2004-а. Само за изминалите седем месеца на 2005-а Райфайзенбанк (България) е отпуснала кредити за малкия бизнес в размер на над 111 млн. лева. От края на юли банката предлага и новата услуга Мобилни банкови консултанти - жилищно кредитиране. Желаещите да закупят имот или да ремонтират и обзаведат жилището си чрез банков кредит могат да се възползват от професионалните съвети на специално обучените ипотечни банкови консултанти. Услугата е напълно безплатна и се предлага в София, Пловдив, Варна и Бургас. Димана Ранкова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководеща управление Надзор на инвестиционната дейност, задължи с писмо от 8 август управителните органи на 13 публични дружества, които все още не са свикали общи събрания на акционерите си за 2004 г., да организират провеждането им. Това трябва да стане в едномесечен срок.Управление Осигурителен надзор на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото шестмесечие на 2005 година. Общата сума на нетните активи, натрупани в трите вида пенсионни фондове - универсален, професионален и доброволен - възлиза на 939 млн. лв. - с 323.7 млн. лв. ( 52.62 %) повече спрямо същия период на 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във