Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Банков надзор на БНБ издаде разрешение на Пиреос банк, Атина, да придобие 99.66% от общия брой акции на ЕВРОБАНК. Споразумението за покупка на ЕВРОБАНК бе подписано на 24 януари 2005 г. от председателя на гръцката банка Михалис Колакидис и от Митко Събев, председател на съвета на директорите на продавача - Петрол Холдинг, и шеф на надзорния съвет на ЕВРОБАНК. Цената, която Пиреос банк е готова да плати за българската кредитна институция, е 45 млн. евро.На 16 и 17 май 2005 г. в хотел Азалия, курортен комплекс Св. св. Константин и Елена край Варна, ще се проведе Третата годишна конференция за централните банки на Балканските държави, организирана от БНБ. Темата на форума е Икономическо моделиране и прогнозиране. Почетен лектор на конференцията е Фредерик Демерс от Централната банка на Канада. С доклади ще участват специалисти от Австрийската централна банка, Сръбската централна банка, МВФ, от академичната общност в България, Италия, Испания, Гърция и САЩ. Гости на конференцията са представители на централните банки на Албания, Гърция, Македония, Словения, Сърбия, Турция и на финансовите власти на Косово, както и на много български държавни институции.На тринадесетата годишна среща на централните банки от франкофонските държави Франкофония, проведена от 9 до 11 май 2005 г. в Маракеш, Мароко, бе решено следващата четиринадесета среща - през 2006 г., да бъде организирана и проведена от Българската народна банка. Решението за избора на кандидатурата на България като страна домакин е взето след оспорвана и силна конкуренция с централните банки на Люксембург и Швейцария. България е изключително добре приета на форума и досега е участвала в шест срещи. На тази в Маракеш управителите на централните банки на Швейцария, Белгия и Люксембург са изявили желание да засилят двустранното сътрудничество с БНБ. Комисията за финансов надзор (КФН) вписа като емитент инвестиционното дружество от отворен тип СГАМ Фонд, Люксембург, и потвърди проспекта му за публично предлагане на акции от седем подфондове на дружеството. Инвестиционен посредник и дистрибутор на акциите е SG ЕКСПРЕСБАНК. Комисията също така потвърди проспект за първично публично предлагане на дялови единици от взаимния фонд Капитал Инвест Гарантирана Кошница 2010 г.. Управляващо дружество на фонда е Капитал Инвест, дъщерно поделение на Банк Аустрия у нас, а инвестиционен посредник и дистрибутор на дяловете на фонда е Ейч Ви Би Банк Биохим.Японската агенция за кредитен рейтинг (JCR) оповести на 11 май 2005 г., че повишава инвестиционния рейтинг на България за дългосрочния дълг в чуждестранна валута от BBB- на BBB със стабилна перспектива. Това е първото повишение на присъдения вече инвестиционен рейтинг на страната, което се прави след подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС. Повишението на рейтинга за дългосрочен дълг в местна валута е от BBB на BBB+ със стабилна перспректива.На 9 май (понеделник) Пенсионно осигурителна компания СъгласиеАД отпразнува своя десети рожден ден от създаването си. През този период дружеството се утвърди като водещо в бранша и спечелило доверието на голям брой осигурени лица в задължителния и в доброволния си пенсионен фонд. Бъдещата цел на компанията е реализирането на утвърдената в редица европейски страни практика да предлага на клиентите си освен осигурителни и застрахователни и банкови продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във