Банкеръ Weekly

Светът на банките се променя шеметно

2016-а: десет вектора в развитието на финансовите технологии

Един от най-бързоразвиващите се сектори на пазара за финансови услуги е сегментът за финансови технологии (съкратено финтех). Инвестициите в този сегмент само през отминалата 2015 г. са се утроили - до 6.8 млрд. долара. Причината е проста: финансовите технологии растат и се усъвършенстват с главоломна скорост благодарение на рисковите инвестиции в тях и  превишавайки и най-смелите прогнози.

Капиталовите пазари също се включиха в играта. Няколко от първите предприятия (или стартъпи - обикновено това е технологична компания с голям потенциал за развитие) в сферата на финансовите технологии вече направиха своето IPO, превръщайки се в публично търгувани корпорации.

В челото бе платформата за p2p -кредитиране Lending Club, последвана от Ondeck, занимаваща се с онлайн кредитиране на малкия бизнес. Последна бе Square - първопроходец на пазара за мобилни транзакции.

Освен това други десет компании от възникващата нова индустрия за финансови технологии също влязоха

в клуба на финтех милиардерите

Ако през 2013 г. е имало само три такива фирми с пазарна капитализация над милиард долара - Square, Lending Club и Stripe, то през 2014 г. към тях се присъединяват и Transferwise, Kreditech, CreditKarma, Wonga, Powa, SoFi и Raise. През отминалата 2015 г. още десет компании са достигнали плътно рубежа от милиард долара пазарна капитализация.

В битката за нови мобилни финансови услуги се хвърлиха и водещи производители на смартфони като Apple и Samsung. Компанията от Купертино пусна мобилното портмоне Apple Pay, което - въпреки че не блести с особени технологични пробиви, привлича мнозина предвид култовия статут на компанията.

Samsung пък притежава LoopPay, който скоро ще стане SamsungPay - пряк конкурент на Apple Pay. По техните стъпки тръгват и редица други производители на мобилни телефони и таблети.

Типичен пример за финансови технологии е

Peer-to-peer кредитиране

или кредитиране "равен - към равен", което развива преход от потребителско кредитиране към финансирането на малкия и средния бизнес, студентското финансиране в САЩ и покупката на недвижими имоти.

Проблем обаче е изоставащото държавно регулиране и недоверието на потенциалните клиенти. Например във Великобритания проектите RateSetter (капитализация 46.83 млн. долара) и Zopa (56.63 млн. долара) вече са участници в държавното регулиране на финансовите пазари с единствената цел - да повишат драстично доверието на потребителите в себе си.

В началато на 2016 г. излязоха резултатите на петото поред годишно проучване на тенденциите в банкирането на дребно, провеждано от Bank Administration Institute. В него са обхванати банкери, представители на кредитни съюзи, анализатори и специалисти по финансови технологии от целия свят.

След обобщаване на резултатите на преден план са изведени десет основни направления, които най-вероятно ще се появят на бял свят през 2016 година.

Платформите за банкиране

Занапред, вместо да се конкурират ожесточено, влогонабиращите институции и небанковите кредитни компании, ще започнат да сключват помежду си все повече партньорски споразумения, които ще им позволят да използват редица преимущества в конкурентната борба като размер, доверие, пазарен опит, съответствие на пазарните потребности и достъп до капитал - собствен и заемен.

От своя страна гъвкавостта и иновационната култура, както и технологичната експертиза, присъща на финтех компаниите, ще превърнат банките в центрове за разпространение на най-широк асортимент от нови решения и непознати финансови продукти.

Премахване на препятствията пред клиента

Вече не е достатъчно банкерите просто да чакат в офиса да се появи клиент. По-лесно е това да се направи онлайн или мобилно - чрез смартфон.

Затова занапред клиентите ще се привличат непрекъснато, във всеки етап от техния бизнес. Това се прави нетолкова заради превръщането на един личен потребителски интерес в еднократна продажба, колкото заради това, че две трети от своите решения клиентите на банките и на небанковите финансови институции приемат на базата на придобития потребителски опит.

Получаването и използването на инсайта на клиентите (insight - неочакван и отчасти интуитивен пробив към  разбирането на възникналия проблем и "внезапното" намиране на неговото решение) може да стане важен отличителен признак за организациите, изграждащи нови отношения с клиентите си или укрепващи вече установени релации с тях.

Наскоро проведено емпирично изследване на CapGeminy е показало, че над 60% от финансовите институции в САЩ разглеждат анализа на данни като източник на значително конкурентно преимущество, а 90% от тях са уверени, че успешните инициативи, свързани с обработката на данни, ще определят и успеха им на пазара.

Потребителите на банкови услуги очакват от техните финансови институции, че при промени в потребителския им профил, отразени - примерно във Фейсбук, те ще могат да донесат положителни препоръки в реално време.

Затова един от водещите "вътрешни потребители" на данни от т. нар. "разширени анализи на данни" през 2016 г. ще станат дирекциите за реклама и маркетинг.

"Оптиканалност"

След технологията "мултиканалност" (общуване с потребителите през няколко различни канали) и "омниканалност" (едновременното общуване с потребителите по всички канали), се появи и "оптиканалност" - използване на най-добрия или на оптималния от гледна точка на потребителя канал, като банката прави неговия избор на базата на познаването на нуждите и на предпочитанията на клиента.

Или, вместо да предлагат всички възможни канали при приемане на едно решение, анализите на Big Data масиви може да насочат финансовата институция само към един конкретен канал за общуване, чието използване в даден момент може да е най-удобно за даден клиент.

Всичко това би могло да предизвика една много дълбока трансформация на банковите продукти и да прати в историята класическия бизнес подход. Например, вместо да използва банкови карти, потребителят може да получи овърдрафт направо в магазина или да управлява своите спестявания онлайн през смартфон.

С една дума, "Омниканалост" има там, където оправдания от типа "клиентът ми затвори телефона" повече не могат да минат.

Бавен ръст на цифровите разплащания

През 2015 г. изследване на Accenture North America Consumer Digital Payments Survey е показало, че броят на потребителите на финансови услуги, познаващи възможностите на своя смартфон за извършване на разплащания, е нараснал само с 10%, докато броят на хората, реално използващи тези възможности, е останал на предишното си ниво - 52 процента.

Същевременно броят на хората, които използват своите смартфони за осъществяване на банкови преводи поне веднъж седмично, е нараснал от 17% през 2014 г. до 18% през 2015-а. Според експерти частична "вина" за това имат потребителите, които не се справят с няколко цифрови портмонета, както и с различни програми за лоялност, присъщи на подобни безналични преводи на пари. В резултат на това броят на цифровите плащания, поне засега, не заплашва класическото банкиране на дребно.

Фокус върху иновациите

Независимо че иновациите си остават доказан път към разнообразяване на финансовия бизнес и повишаване на неговата конкурентоспособност, класическият банков подход - краткосрочни цели и множество затворени операции "на дребно", затруднява внедряването на по-значими технологични постижения. Следователно въпросът е: ще успеят ли трезорите да повторят най-доброто от практиката на финтехстартъпите, като използват своето най-съществено преимущество - клиентската си база, за да се изправят срещу предизвикателствата на бързо променящия се пазар?

Изучаване на напредничавите технологии

Блокчейнът е технология, която позволява взаимодействие с парите ни без посредници - банки, финансови компании или борси, през граници и без правителства, както и чрез автоматичните съветници по инвестициите (robo-advisors), изкуственият интелект, биометрическата идентификация - всичко това се споменава в отчета на BAI. Въпреки че можем да спорим ще стане ли това част от всекидневието ни през следващите десет месеца, всички аналитици са единодушни - някога това неминуемо ще се случи. И вероятно много скоро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във