Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Близо 1.42 млн. лв. са възнагражденията, които са получили петимата членове на управителния съвет на БУЛБАНК през 2004 година. Това прави средномесечно по 23 700 лв. на човек. Данните са от доклада на КПМГ България, одиторската компания заверила баланса и отчета на кредитната институция за миналата година. В него пише още, че възнагражденията, получени от седмината членове на надзорния съвет на банката, са 24 хил. лева. Одиторите са отбелязали, че до края на 2004 г. само един от членовете на УС на БУЛБАНК е притежавал 1482 акции на банката, чийто общ номинал е 1482 лева. И както в. БАНКЕРЪ научи, той вече ги е продал по цена от 2.38 евро за акция.Над 8.4 млн. евро са инвестирали български компании в други държави през януари и февруари 2005 година. Това показват данните на БНБ. Според тях, само инвестициите в капитала на чуждестранни фирми възлизат на 6.7 млн. евро.Българска фондова борса изрично информира участниците на капиталовия ни пазар, че Централна кооперативна банка, която е публично дружество, е придобила активите на фалиралата КАПИТАЛБАНК. Всъщност в. БАНКЕРЪ още преди седмица информира за това. В съобщението на борсата се казва, че ЦКБ вече е разпределила между кредиторите на КАПИТАЛБАНК 3.25 млн. лева.Райфайзенбанк (България) подписа с ЕБВР договор за револвиращо финансиране от 40 млн. лева. В съобщението, разпространено от Райфайзенбанк (България), се казва, че с парите на ЕБВР ще бъдат финансирани няколко проекта на наши фирми. Срокът на договора е една година с възможност за автоматично удължаване - по взаимно съгласие.Членовете на Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) задължително трябва да са сключили застраховка Професионална отговорност. Проведеното на 26 април общо събрание на асоциацията реши, че това ще е едно от условията за приемане на нови членове в организацията. То ще се възприема и като допълнителна гаранция за клиентите на членовете на АССП.Агенцията за държавни вземания ще проведе на 9 май търг с явно наддаване за консервната фабрика Видаплод във Видин. Първоначалната цена, обявена за фабриката, е 2 196 071 лв. и включва имот с площ от 81 930 декара заедно със застроените върху него стерилен цех, вакуумен цех, цех за сокове и административни и обслужващи сгради - в добро състояние.Външният дълг на българската държава е намалял за една година с 1.39 млрд. евро. Според статистиката на Министерството на финансите, в края на март 2005 г. задълженията на правителството към чуждестранни кредитори са 7.32 млрд. евро. Година по-рано те са били 8.71 млрд. евро. От началото на 2005-а по главници и лихви към чуждестранни кредитори са платени около 1 млрд. евро. Експертите на финансовото ведомство са изчислили, че от 2001 г. досега външният дълг на глава от населението в България е намалял от 1153 евро на 693 евро. Съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт в края на март е 34.6 процента. Година по-рано то е било 44.8 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във