Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Софийският градски съд е изпратил за становище в БНБ офератата на Токуда банк за покупка на активите на фалиралата Балканска универсална банка. Токуда банк предлага да изплати на кредиторите на БУБ 201.5 хил. лева.Управление Банков надзор на БНБ разреши на Банка ДСК да придобие 66% от капитала на новоучрeдeното дружeство ДСК Управление на активи. Останалите 34% са на ОТР Фонд Мениджмънт Лимитед, дъщерно дружество на банка ОТР, която е едноличен собственик на Банка ДСК.Европейската банка за възстановяване и развитие и ПроКредит Банк АД подписаха на 14 февруари споразумение за кредитна линия в размер на 10 млн. евро. Половината от сумата е отпусната на ПроКредит Банк от ЕБВР, а останалите 5 млн. евро са предоставени от Ерсте Банк дер Остерайшишен Шпаркасен (Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen) и Ви Ге Зет Банк (WGZ Bank).Иван Тишански временно изпълнява длъжността директор Кредитиране на ИНВЕСТБАНК, след като в началото на февруари шефът на дирекцията Цветан Лазаров бе освободен.SG ЕКСПРЕСБАНК увеличи с 0.5 % лихвите по срочните си депозити. Увеличението важи за новооткритите и предоговорените до 15 април 2005 г. депозити в лева. Лихвата по едногодишните депозити до 100 000 лв. става 6%, а за по-големи суми - 6.25 процента. За двегодишни депозити ще се начислява лихва от 6.6 процента. В сила остава и 9-те процента лихва по депозита SG Прогрес за срок от три години. С 0.75% се увеличават и лихвите по безсрочните и детските влогове в лева.Ейч Ви Би Банк Биохим предлага на клиентите си системата за бързи разплащания FlashPayment, чрез която разплащанията за чужбина се осъществяват за един ден. Още пет дъщерни банки на Ейч Ви Би Груп- в Естония, Латвия, Литва, Украйна и Русия, се включват през февруари в системата за бързи разплащания с чужбина, като с тях общият брой на кредитните институции, ползващи услугата, се увеличава на деветнайсет. Корпоративните и частни клиенти на Ейч Ви Би Груп могат да правят свръхбързи международни трансфери, като изискването е изпращачът и получателят да имат сметка в някоя от включените в системата банки, принадлежащи към групата.От 14 февруари лихвата по ипотечните кредити в евро на Райфайзенбанк вече е 6.5% за първата година. Условията по ипотечните кредити включват лихва от 8.5% след първата година, която се запазва за целия срок на погасяването му, който е до 25 години. Клиентите могат да ползват и гратисен период за плащане на главницата до 12 месеца. Допълнителни бонуси са - безплатна застраховка Живот и безплатно издаване на международна карта Виза Електрон или Виза Класик без първоначална годишна такса за обслужване. На 12 февруари в Гранд хотел София министърът на финансите Милен Велчев, председателят на организацията на евреите в България Емил Кало и директорът за България и Унгария на Американ Джуиш Джойнт Дистрибюшън Комити ( American Jewish Joint Distribution Committee) Хорхе Динер дадоха прием по случай посещението у нас на делегацията на Конференцията на президентите на най-големите американски еврейски организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във