Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

На 2 февруари приключи двудневното посещение на главния секретар на Европейската централна банка (ЕЦБ) Франк Мос в БНБ. По време на визитата му бяха уточнени детайлите по участието на представителите на Централната ни банка в Генералния съвет и в отделните комитети на ЕЦБ. Със съдействието на Европейската централна банка в БНБ ще бъдат инсталирани специализирани информационни системи, които ще й позволят да получава всички документи, свързани със заседанията на ЕЦБ. Управителят на БНБ Иван Искров ще участва за първи път в заседанието на нейния Генерален съвет на 17 юни 2005 година. Първи по рода си у нас специализиран МСП Кредит Център откри Райфайзенбанк (България). Той ще се занимава само с кредитиране и банково обслужване на малки и средни предприятия и на хора със свободни професии. Центърът е в новооткрития клон на банката до НДК. МСП Кредит Центърът има за цел и да улесни обслужването на собствениците на малки и средни фирми във всекидневната им работа. Статистическите данни за 2004 г., които БНБ публикува на 3 февруари, показват, че за изминалата година заемите за граждани са нараснали със 72% - от 2.5 млрд. на 4.3 млрд. лева. Само потребителските кредити са се увеличили от 1.7 млрд. до 2.7 млрд. лв., а тези за жилища - от 443 млн. до 996 млн. лева. Според някои банкови анализатори още през тази година ипотечните кредити ще настигнат по размер потребителските. Предпоставка за това са голямото търсене на апартаменти и постоянното намаляване на лихвените равнища. Комисията за финансов надзор одобри проспект за ипотечни облигации на Алианц България. Емисията е от 15 000 броя книжа с номинална стойност 1000 евро всяка, или общо 15 млн. евро. Лихвеният процент е 5.75%, а падежът им - пет години. БУЛБАНК обяви, че по всички жилищни кредити, които отпуска от 1 февруари до 15 април, клиентите ще могат да ползват промоционална лихва от 6.67% през първата година на погасяването им, или 7.67% през първите три години. За клиентите, ползващи кредити за покупка или строеж на ново жилище, БУЛБАНК предлага и допълнително потрербителски кредит, овърдрафт или кредитна карта с лимит до 5 хил. лева. Максималният срок за погасяване на ипотечните заеми е до 25 години, като банката отпуска кредит, чийто размер не надхвърля 80% от експертната оценка на жилището. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите си нова услуга - детски депозит. Той може да бъде открит за срок от 12, 24, 36 или 48 месеца в левове, долари, евро или швейцарски франкове. Лихвеният процент зависи от срока на депозита и се начислява на годишна база, като се формира от лихвата по депозити за пълнолетни граждани и плюс надбавка от 0.25 процента. Така например детски срочен влог в левове за 36 месеца ще се олихвява с 9.25% годишна лихва. Данъчната администрация откри телефони, на които гражданите могат да получат информация за дължимите от тях местни данъци и такси, независимо в коя част на страната се намира имотът им. Необходимо е единствено да се посочи ЕГН-то. За да се плати данък сгради и такса смет, не е необходимо да се посещават и данъчните подразделения. Всички задължения могат да бъдат погасени по ИНТЕРНЕТ чрез сайта на Главна данъчна дирекция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във