Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 04

На 25 януари Централната банка празнува своята 126-годишнина. На този ден през 1879 г. е утвърден Уставът на БНБ, с който се полагат основите й. Според записаното в него банката трябва да съдейства за възраждането и правилното развитие на търговията, да регулира търговските отношения и кредита. Тогава държавата предоставя на БНБ капитал от 2 млн. златни франка и я контролира чрез министъра на финансите, пред когото тя отчита дейността си. Тогавашният устав не й е давал емисионни права и изключвал възможността тя да отпуска заеми на държавата.В последния работен ден от седмицата (28 януари) парите във фискалния резерв намаляха с близо 1 млрд. щ. долара, тъй като правителството изкупи обратно цялото останало количество от българските брейди облигации от типа IAB's. Министерството на финансите обяви през декември намерението си да ликвидира този дългов инструмент. Средствата за погашенията се взимат именно от резерва в БНБ. Седмичната статистика на Централната банка към 21 януари показва, че депозитите на правителството и бюджетните организации, които съставляват фискалния резерв, са на стойност 5.476 млрд. лева. ПроКредит Банк (България) е най-динамично развиващата се банка в Централна Европа, показва проучване на английското списание The Banker за страните в преход. Анализът обхваща 377 банки от всички бивши социалистически страни в Европа. ПроКредит Банк (България) оглавява класацията на 50-те най-динамични кредитни институции в Централна Европа. Акционерите на Биовет - Пещера, одобриха кредитно споразумение между фармацевтичната компания и БУЛБАНК на стойност 9.5 млн. евро. С парите ще бъде изградена ко-генерационна централа за производство на електроенергия и пара на територията на Биовет. С решение от 13 декември 2004 г. Държавната комисия за енергийно регулиране издаде на фармацевтичната компания лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия чрез топлоелектрическа централа с електрическа мощност 18 мегавата и топлинна мощност 68 мегавата. Третото издание на Международното финансово изложение Банки Инвестиции Пари ще се проведе от 9 до 12 февруари в Пловдив. За лектори са поканени представители на държавната администрация, на чуждестранни финансови институции от Европа, както и представители на международни финансови институции за България. В изложението ще участват и финансисти от Румъния, която тази година партнира на организаторите. На 31 януари Българо-американска кредитна банка ще извърши лихвено плащане по третата си емисия облигации. Тя е на стойност 10 млн. евро и е със срок на изплащане пет години. Годишната лихва по тях е 7%, а натрупаната доходност се изплаща на всеки шест месеца.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрация на стопанска дейност, до която се стигна, след като Банк Аустрия и дъщерната й Ейч Ви Би Банк Биохим придобиха 99.9% от акциите на ХЕБРОСБАНК. Според комисията предстоящата концентрация няма да окаже съществено влияние върху банковия пазар, а групата няма да придобие водещи позиции на пазарите на банкови услуги. Обединяването на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК ги прави съпоставими по размер на активите и по капитал с трите големи кредитни институции на българския пазар - БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, и ще им даде възможност да се конкурират ефективно.Райфайзенбанк (България) е първата българска кредитна институция, одобрена от Европейската комисия (ЕК) за участие в грантова схема за финансиране на общински инфраструктурни проекти със средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Безвъзмездният заем е в размер на 6.5 млн. евро и е част от сключения през март 2004 г. договор между Райфайзенбанк (България) и ЕИБ за глобална кредитна линия от 20 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия. ЕИБ ще финансира до 50% от проектите на стойност между 40 хил. и 5 млн. евро, а останалите 50% ще осигури Райфайзенбанк (България) от собствени средства. Отпускането на заемите започва от февруари 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във