Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Общо 77 съдебни дела ще започнат от нулата в Пловдивския окръжен съд заради дисциплинарното уволнение на съдия Петя Щинкова. Сред тях е и процесът за източването на 4.8 млн. щ. долара от Биохим, клон Пловдив, в средата на 90-те години. Съдия Петя Щинкова беше уволнена дисциплинарно заради серия протакани от нея дела. В брой 5 на Държавен вестник от 14 януари са публикувани измененията в Наредба №7 за големите експозиции на банките и Наредба №8 за капиталовата адекватност на кредитните институции. Те бяха приети на последното заседание на управителния съвет на БНБ за 2004 г. - на 23 декември, и са продиктувани от ангажиментите, които България пое в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. ОББ Балансиран фонд АД беше регистриран за търговия на Българска фондова борса, след като получи от Комисията по финансов надзор одобрение за това на 11 януари. В близките дни трябва да бъде обявена и дата за начало на публичното предлагане на акции от дружеството. Номиналът на книжата на фонда е 100 лв., а уставният капитал - 1.08 млн. лева. Според проспекта на дружеството до 50% от набраните средства ще бъдат инвестирани в акции и до 80% в облигации.Черноморската банка за търговия и развитие отпусна на ЮНИОНБАНК кредитна линия в размер на 5 млн. евро. Тя е със срок на изплащане 4 г. и ще бъде използвана за предоставяне на заеми на малки и средни предприятия.Собственикът на Банка ДСК - унгарската банка ОТР (О Ти Пи), въведе единна такса за клиентите си, които теглят пари от банкомати на дъщерните й институции в чужбина. Тя е 1 евро за банкоматите на българските и словашки банки и се изчислява по текущия курс продава за съответната валута. Членовете на групата банки на ОТР, които действат в Унгария, Словакия и България, разполагат общо с над 1 800 банкомата. Таксата при теглене на пари в брой от банкоматите в чужбина за клиентите на банка ОТР до края на миналата година беше 3 евро плюс 1% от изтеглената сума. Обединена българска банка ще поеме обслужването на кредити и депозити на клиентите на Националната банка на Гърция (НБГ). Причината е, че клонът на гръцката банка в София бе закрит и тя ще продължи дейността си у нас чрез ОББ, в която държи мажоритарен дял от 89.9 процента. Граждани и фирми, които не желаят да бъдат автоматично прехвърлени към ОББ, могат да изтеглят депозитите си от офиса на ул. Раковски 96.Съветът на директорите на БФБ-София допусна за търговия третата емисия ипотечни облигации на Първа инвестициона банка в размер на 10 млн. евро, предназначена за българския пазар. Книжата бяха продадени на 21 септември 2004 г. на частни инвеститори, които вече ще могат да ги търгуват на борсата. Облигациите са с падеж 21 септември 2009 година. Годишната доходност, която те предлагат, е 7%, като плащанията са на всеки шест месеца. От банкоматите на ХЕБРОСБАНК вече ще може да се тегли наведнъж до 400 лева. Българска фондова борса регистрира дебютната емисия ипотечни облигации на ТЕКСИМАБАНК в размер на 2 млн. евро. Тя е с тригодишен срок на погасяване и предлага годишна доходност от 7 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във