Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

На 3 февруари 2005 г. общото събрание на ХЕБРОСБАНК ще направи промени в надзорния й съвет. Без съмнение в него ще влязат представители на Банк Аустрия, която дотогава се очаква да плати на Риджънт Пасифик Груп за 98% от акциите на ХЕБРОСБАНК.Химимпорт вече пряко и косвено контролира 90.06% от увеличения капитал на Централна кооперативна банка, който от 16.17 млн. лв. стана 32.34 млн. лв, съобщи Българската фондова борса. В момента дружеството държи пряко 35.04% от акциите на банката, а чрез свързани лица още 55.02 процента. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа, собственикът на публично дружество, който контролира над 90%-ен дял, има право да отправи търгово предложение за придобиване на останалите акции и да поиска отписване на ЦКБ от публичния регистър. Шефовете на Химимпорт обаче са категорични, че няма да се възползват от това си право и книжата на банката ще продължат да се търгуват на борсата.Печалбата на банките през ноември 2004 г. е 54.89 млн. лв. - с 15% повече в сравнение с октомври. За единадесетте месеца на 2004 г. натрупаната печалба на финансовокредитната система е 421 млн. лева.На 28 декември бе обнародван Законът за бюджет на БНБ за 2005 година. Според него Централната банка ще приключи следващата година с положителен финансов резултат от 230.092 млн. лева. От тях, както и досега 25%, или 57.523 млн. лв., ще останат в полза на банката, а останалите 172.569 млн. лв. ще отидат в държавната хазна. Общо предвидените приходи на БНБ за 2005 г. са 402.324 млн. лв., или близо 50 млн. лв. повече от прогнозата за 2004 г., през която се очаква те да са 353.996 млн. лева. Значително по-малък - с 35 млн. лв., е заложеният ръст на разходите за следващата година, като те ще са 110.302 млн. лв. при прогноза от 75.32 млн. лв. за тази година. Финансовите резултати на банковия сектор през ноември показват, че кредитната активност все още не е овладяна, въпреки усилията на БНБ. През миналия месец заемите са се покачили с 450.6 млн. лв., което е с 3.50% повече от нарастването през октомври, когато увеличението бе с 433 млн. лева. Така към 30 ноември общата сума на отпуснатите кредити достигна 13.3 млрд. лева. За сравнение - към 30 ноември 2003 г. те бяха около 9 млрд. лв., което означава, че ръстът им за една година е с 47.69%, или 4.3 млрд. лева.БУЛБАНК сформира група от специалисти за зареждане и техническа поддръжка на своите банкомати, които ще дежурят по време на новогодишните празници. Целта е да се предотврати опасността при очакващото се засилено теглене на пари от устройствата голяма част от тях да останат празни и притежателите на банкови карти да няма откъде да изтеглят пари в брой.От 13 до 28 януари 2005 г. ще се търгуват правата за закупуване на новоемитираните от СИБАНК акции. На фондовата борса ще бъдат пуснати 2 100 006 нови акции всяка с номинална стойност от 10 лв., с продажбата на които е планирано капиталът на банката да бъде увеличен от 35 млн. на 56 млн. лева. Според одобрения от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на новите книжа на СИБАНК набраните средства ще бъдат използвани в три основни направления. Половината от тях, или 10.05 млн., ще бъдат използвани за инвестиционно банкиране. Други 35% от постъпилите средства от продажба на акциите ще са за развитие на банкирането на дребно, а останалите 15% - за разширяване на клоновата мрежа. Основната цел на СИБАНК е да увеличи пазарния си дял и да повиши доходността от управляваните от нея активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във