Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Управителят на БНБ Иван Искров и министърът на финансите Милен Велчев участваха на 16 и 17 ноември в срещата на Европейската комисия за макроикономическото развитие на страните от ЕС с финансовите министри и управителите на централните банки от държавите кандидатки за членство в съюза. По време на посещението си в Брюксел Искров се е срещнал с управителя на белгийската централна банка Ги Куаден, когото е запознал със стратегията за развитие на БНБ до 2009 година. При завръщането си на 17 ноември Искров заяви, че на срещата с Европейската комисия за макроикономическо развитие е дадена много висока оценка за работата на банковия надзор и за независимостта на БНБ.Централна кооперативна банка ще отвори свой клон в Кипър, реши управителният й съвет на 11 ноември. Това ще стане, след като бъдат получени съответните разрешения от БНБ и от централната банка на Кипър. ЦКБ вече има получено разрешение от БНБ за откриване на клон в Швейцария, но чака разрешението и на Швейцарската централна банка.Подуправителят на БНБ, ръководещ управление Емисионно, Цветан Манчев участва на 19 и 20 ноември в четиринадесетия Европейски банков конгрес във Франкфурт, Германия. Той се провежда по инициатива на Международния банков форум и е едно от най-престижните събития в световния финансов календар. В него участват политици, управители на централни банки, финансисти и представители на бизнеса от цял свят. Основните теми на конгреса тази година са разширяването на Европа, регулирането и надзора на финансовите пазари, въвеждането на еврото в присъединяващите се към ЕС страни.Левовата емисия петгодишни облигации, която издаде Европейската инвестиционна банка, вече е продадена, обявиха на 16 ноември от Банк Аустрия Кредитанщалт, която е водещ мениджър по пласирането на ценните книжа. Емисията е с размер 100 млн. лв. и е изкупена от международни и местни инвеститори, като основни купувачи са компании от Австрия, Германия, Великобритания и Италия. Облигациите предлагат годишна лихва от 4.875%, а падежът им е на 16 ноември 2009 година. Емисията ще се търгува на Люксембургската фондова борса.Асоциацията на търговските банки ще организира на 6 декември коктейл по случай професионалния празник на банкера. Почерпката ще бъде в грандхотел София.Банка Алианц България е главен мениджър на емисията облигации, издадена на 17 ноември от туристическа фирма АутоБохемия. Книжата са на обща стойност 4 млн. лв., със срок на погасяване три години и предлагат лихва от 8.50 процента. Фирмата ще използва парите за закупуване леки автомобили Шкода.Ейч Ви Би Банк Биохим предлага специални кредити, предназначени за членове на Съюза на фармацевтите. Инвестиционните заеми са в размер до 75% от цената на покупката и са със срок на погасяване до седем години. Лихвите са в зависимост от продължителността на изплащане на кредита и валутата, която ползва клиентът - от 7.741 до 10.606 процента. Заемите за оборотни средства са по-краткосрочни - до две години и са за суми до 30 000 лева. Те се предоставят само срещу подписан от клиента запис на заповед. Лихвите в левове са от 9.106 до 11.606%, а тези в евро от 8.241 до 10.741 процента. Очаква се в началото на 2005 г. Българо-американска кредитна банка да пусне поредната си шеста емисия облигации. Все още не са ясни параметрите по нея, но се очаква тя да е със срок на погасяване пет години. До момента банката е издала пет емисии дългови ценни книжа на обща стойност 28.742 млн. евро и 3 млн. щ. долара, което я прави най-големия издател на облигации на българския пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във