Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

На 25 октомври 2004 г. официална делегация от Европейската централна банка (ЕЦБ), водена от Томазо Падоа-Скьопа, член на Изпълнителния съвет и на управителния съвет на ЕЦБ, ще се срещне с УС на БНБ. Освен Падоа-Скьопа в делегацията участват Джордж Пино, заместник генерален директор на генерална дирекция Международни и европейски отношения, Адалберт Винклер, заместник-директор на дирекция Съседни региони на ЕС, и Франсоа Гуртнер, икономист в ЕЦБ. Представителите на ЕЦБ ще обсъдят с българските си колеги предизвикателствата, с които трябва да се справи БНБ след присъединяването на България към Европейския съюз. Делегацията на ЕЦБ ще се информира за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, финансовата стабилност и финансовия сектор у нас.БНБ дари на Българския червен кръст (БЧК) почивната си база в с. Вонеща вода, Великотърновско. Базата ще се ползва за отдих на хора в неравностойно социално положение, инвалиди и деца с увреждания. Договорът за дарение бе подписан на 22 октомври от главния секретар на БНБ Петко Кръстев и от председателя на БЧК Христо Григоров.Към 31 август 2004 г. държавният и държавно гарантиран дълг възлиза на 8.22 млрд. евро, съобщи Министерството на финансите. От него 1.30 млрд. евро са вътрешен и 6.92 млрд. евро външен дълг. В сравнение с юли, общият размер на задълженията на държавата е намалял с 10.9 млн. евро. Съотношението на държавния и държавно гарантиран дълг към брутния вътрешен продукт в края на август 2004 г. е 42.3 процента. До края на тази година Ейч Ви Би Банк Биохим ще предоставя на своите клиенти специални отстъпки в лихвите по ипотечните си кредити. Промоционалните лихви са от 1- до 2.5-процентни пункта по-ниски от стандартните условия на банката, в зависимост от предназначението на кредита. Офертата е валидна до края на тази година. Заемите, отпуснати до края на 2004-а, ще могат да се обслужват на по-ниските лихви до пълното издължаване на кредита. Промоционалните лихви по ипотечните кредити на Ейч Ви Би Банк Биохим се движат между 9.11 и 11.11% за кредити в левове и 8.74 и 10.4% в евро.Управление Банков надзор на БНБ разреши на Банка ДСК да придобие пряко 26% от капитала на застрахователната компания ДСК Гаранция. Останалите 74% ще са собственост на унгарското застрахователно дружество ОТП-Гаранция, което е част от групата на унгарската банка ОТР (О Ти Пи) - едноличен собственик на Банка ДСК.От 16 октомври 2004 г. Райфайзенбанк (България) предлага нови условия по ипотечните си кредити в евро. Срокът за погасяването им се удължава до 25 години, а лихвата по тях е намалена на 7.50% годишно. С 1% са намалени и първоначалните лихви по потребителски кредити, обезпечени с поръчителство, които вече от 11.50 стават на 10.50% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във