Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМЕНА

Владимир Владимиров, главен изпълнителен директор на ДЗИ Банк, заяви за в. БАНКЕРЪ, че на заседанието на управителния й съвет (29 септември) е взето решение да бъде предложено на акционерите да увеличат капитала на банката с 10 млн. лева - от 40 млн. на 50 млн. лева. То трябва да бъде гласувано на извънредно общо събрание, което ще се проведе до края на ноември. Тъй като ДЗИ Банк е публично дружество и акциите й се търгуват на Българската фондова борса, при увеличаването на капитала трябва да бъдат спазени всички процедури, които предвижда Законът за публично предлагане на ценните книжа.Любомир Дацов, заместник-министър на финансите, ще представлява държавата на извънредното общо събрание на акционерите на Банковата консолидационна компания. То ще се проведе на 12 октомври 2004 г. и на него ще бъде взето решение за ликвидирането на компанията.Божидар Кабакчиев, подуправител на БНБ, съобщи, че от юли 2004 г., когато заработи новият кредитен регистър, в него е включена информация за 1 млн. броя кредити на обща стойност над 11 млрд. лева.Илия Лингорски, заместник-министър на финансите, ще ръководи българската делегация в регулярните съвети на Международната банка за икономическо сътрудничество и Международната инвестиционна банка в Москва. Досега ръководител на делегацията бе управителят на БНБ Иван Искров. Промяната се налага поради нарастващите ангажименти на Искров, свързани с подготовката за членство на БНБ в Европейската система от централни банки.РОЖДЕНИЦИРадка Тончева, изпълнителен директор на Обединена българска банка, ще почерпи приятели и колеги по случай рождения си ден на 8 октомври.Антон Андонов, член на управителния съвет на СИБАНК, навършва 42 години на 3 октомври. Митко Събев, председател на надзорния съвет на ЕВРОБАНК, ще приема поздравления за рождения си ден на 8 октомври.Оля Генчева, директор на дирекция Протокол в Министерството на финансите, ще празнува рождения си ден на 8 октомври.Андрей Николов, началник на дирекция Корпоративно банкиране в ОББ, ще навърши 41 години на 2 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във