Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

БУЛБАНК ще отпусне десетгодишен заем от 35 млн. евро на ТЕЦ Марица-изток 2 за рехабилитация на първите четири блока на централата, заяви на пресконференция на 29 август енергийният министър Милко Ковачев. Според запознати с проекта експерти цялата му стойност е 226.2 млн. евро. От тях 85% осигурява Японската банка за международно сътрудничество. Лихвата, която ще плаща ТЕЦ-а през първите две години ще е равна на шестмесечния ЛИБОР (сега 1.99%) + 2.23%, а за останалите осем години шестмесечен ЛИБОР + 2 процента. Ако дружеството погаси заема преди падежа, то ще трябва да плати на БУЛБАНК комисиона от 1% върху предсрочно погасената сума. Предварително ще бъде заплатена на банката и такса за управление на кредита в размер на 175 000 евро. Като обезпечение по заема централата е заложила сегашните и бъдещите вземания от НЕК по петгодишния договор за изкупуване на тока от ТЕЦ Марица-изток 2. Международната агенция Муудис (Moody's) обяви, че обмисля повишението на рейтинга на България. Сега по задълженията на страната в местна валута той е Ba2, а в чуждестранна валута - Ba3. Очаква се Муудис да присъди на страната ни рейтинг Ba1. Анализаторите от рейтинговата агенция посочват, че за тях най-сериозният аргумент за такова решение е, че правителството успя да затвори всички преговорни глави с ЕС.До 27 септември собствениците на ЕВРОБАНК ще могат да запазят дяловото си участие в капитала й, като закупят акции от новоемитираните ценни книжа на кредитната институция с общ номинал 8.5 млн. лева. Това е част от увеличението на капитала на банката от 15 млн. на 26.2 млн. лв., за което акционерите на ЕВРОБАНК гласуваха на 14 юли. Закупуването на книжа от новата емисия може да стане в едномесечен срок - до 27 септември. Останалата част от увеличението на капитала в размер на 2.7 млн. лв. ще бъде попълнена от печалбата на банката за 2003 година. Докато финансовият министър Милен Велчев бе на заседание на Министерския съвет на 26 август, кабинетът му във финансовото бе леко ремонтиран - циклене и лакиране на паркета. Майсторите твърдят, че това не е нарушило стила на стаята, останал почти неизменен от 50-те години на миналия век до днес. ЮНИОНБАНК е поредната институция, която ще предлага на клиентите си ипотечни кредити. Заемите са за закупуване на жилища, за строителство, за ремонт, за текущи нужди (потребителски) и за погасяване на стари задължения на кредитоискателя. Финансирането, което отпуска ЮНИОНБАНК, е до 80% от стойността на обезпечението и ще може да се погасява за срок от 15 години.УНИБАНК е новото име на Първа източна международна банка. С него тя вече фигурира в регистрите на Софийския градски съд. Това съобщи Българска фондова борса в бюлетина си от 24 август. Вписването е станало на 30 юли. Решението за промяната бе взето от акционерите на банката на общото им събрание на 12 юли и бе одобрено от управление Банков надзор на БНБ четири дни по-късно - на 16 юли.SG ЕКСПРЕСБАНК пусна нов депозит - SG Гарант, по който годишната лихва може да достигне до 5.80 процента. Банката увеличи и лихвите по влогове Рента и Прогрес. При Рента, който дава възможност на вложителя да тегли натрупания доход всеки месец, лихвата е увеличена от от 6 до 7.75% в зависимост от размера на влога. При Прогрес, който е с нарстващи лихвени плащания, тя може да достигне 9% годишно. През втората половина на август Райфайзенбанк (България) откри свой клон в Девин, който предлага всички продукти на банката. С него представителствата й станаха 46, ръководството на кредитната институция смята да увеличава присъствието й в страната.Основният лихвен процент достигна най-ниското си ниво от 14 година, след като спадна на 2.40%, съобщи БНБ. Това бе постигнатата доходност при продажбата на тримесечните ДЦК на проведения на 25 август аукцион. През последните два месеца основната лихва бе 2.44% (с 0.04 пункта повече от сегашната).

Facebook logo
Бъдете с нас и във