Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИЗНЕС БЕЗ БУХАЛКИ

* Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка една, издадени от Ти Би Ай Лизинг АД, София. Облигациите са с годишен лихвен...
Facebook logo
Бъдете с нас и във