Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

БУЛБАНК отново е в престижната банкова класация Топ 1000 на британското издание The Banker. За 2003 г. тя е единствената българска банка, включена в листата на британското списание. На първо място в Топ 1000 за шеста поредна година е американската Ситигруп (Citigroup), следвана от френската Креди Агрикол Груп (Credit Agricole Groupe) и английската Ейч Ес Би Си холдинг (HSBC Holdings). На 16 юли подуправителят на БНБ Емилия Миланова разреши на Първа източна международна банка да смени името си на УНИБАНК.Специален закон за защита на кредитополучателите се подготвя в Министерството на икономиката. Приемането на такъв нормативен документ е задължително, за да изпълни България изискванията на ЕС. В повечето държави членки на Евросъюза има закони, които защитават правата на кредитополучателите и най-вече на гражданите. В тях подробно е описана информацията, която банките трябва да предоставят на своите клиенти. Предвидени са и санкции при нарушаването на тези разпоредби.На 16 юли 2004 г., на официално посещение в Българска народна банка беше Президентът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Франция Жак Дерман. Управителят на БНБ Иван Искров запозна госта си с настоящото икономическо развитие на България, с политиката, водена от Българската народна банка, както и с перспективите и предизвикателствата пред страната ни по пътя към членството й в Европейския съюз. На разговора с Жак Дерман Искров е заявил, че ще издигне кандидатурата на БНБ за домакин на срещата на представителите на централните банки от страните членки на Франкофонията през 2006 година. След приключването на официалната част главния секретар на БНБ Петко Кръстев заведе Жак Дерман на обяд в известното софийско битово заведение Воденицата.ОББ пласира емисията си ипотечни облигации, още преди те да излязат на пазара, банката прие офертата на Банк Аустрия за закупуване на всички 40 000 книжа. Тя е на стойност 40 млн. лв. и предлага на инвеститорите годишна лихва от 6.625%, която се плаща на всеки шест месеца. Емисията е със срок на погасяване от 5 г., като цялата главница по нея ще бъде изплатена от ОББ на датата на падежа 12 юли 2009 година. В Министерския съвет е внесен проект на закон за плащанията. В него са обединени всички действащи до момента нормативни документи, уреждащи правилата, по които се извършват плащанията в България. Направен е опит изискванията в тези документи да бъдат подредени в стройна структура и да бъдат съобразени с разпоредбите за плащанията, които действат в ЕС.СИБАНК вече притежава над 5% от Шумен БТ, бе съобщено на 13 юли в информационния бюлетин на Българската фондова борса. Според информацията банката е увеличила дела си в дружеството от 0.486% на 5.4745%, след като е придобила 21 450 от акциите му. Сделката е била регистрирана в Централния депозитар на 8 юли. Ей Ви Би Банк Биохим е сключила споразумение с пенсионно-осигурителната компания Доверие, съгласно което всички клиенти на дружеството ще ползват продуктите и услугите на банката при преференциални цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във