Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Ръстът в кредитирането не само че не намалява, но и се увеличава чувствително - показват данните на БНБ. Според тях за първите пет месеца на 2004 г. общият размер на отпуснатите заеми е нараснал с 22% - от близо 9 млрд. лв. в края на 2003-а до около 11 млрд. лв. в края на май 2004 година. А за същия период на 2003-а този ръст е едва 16% - от 6 млрд. до 6.9 млрд. лева. Обобщените данни на БНБ показват още, че през май 2004 г. банките общо са реализирали печалба от 36.4 млн. лв., като от началото на годината до 31 май тя е 169.2 млн. лева.Обединена българска банка учреди дружество ОББ Балансиран фонд, който е първият български взаимен фонд. Новообразуваното дружество е с капитал 1.08 млн. лв., а акционери в него са 18 граждани и фирми. Сред тях най-голям дял от 45% има ОББ. Според устава на фонда до 50% от активите му могат да се инвестират в акции, а до 80% - в облигации. Очакванията са той да започне работа през септември. Активите на ОББ Балансиран фонд ще се управляват от ОББ асетс мениджмънт (UBB Assets Management). Поради липса на кворум насроченото на 24 юни годишно общо събрание на акционерите на Международна банка за търговия и развитие бе отложено за 9 юли.От 150 на 250 лв. ще се увеличи сумата от спестени пари по банкови сметки и от заплатата по трудов договор, която данъчните не могат да събират принудително за неплатени в срок налози и осигуровки. Това предвижда новият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, който се изготвя от финансовото министерство. Той трябва да влезе в сила от 1 януари 2006 г. и да замени сега действащите Кодекс за социално осигуряване и Данъчно-процесуален кодекс.Райфайзенбанк (България) пуска нов кредитен продукт - Микрокредит. По него финансиране ще получават фирми от малкия и средния бизнес с минимум три месеца бизнес история, както и хора със свободни професии. Заемите са в размер от 1000 до 7000 лв. и се гарантират единствено със запис на заповед, издаден от кредитополучателя. Срокът на изплащането им е до две години при годишна лихва от 17 процента.До края на юли Българска пощенска банка предлага нови условия по бързите си потребителски кредити. Максималният размер на заема сe увеличава от 7000 на 10 000 лв., като срокът на издължаване остава непроменен - до пет години. Обединена българска банка (ОББ) обяви в четвъртък (24 юни) първия заем, финансиран чрез кредитната линия на ЕБВР за енергийна ефективност и за изграждане на възобновяеми енергийни източници. Кредитът е на стойност 1.33 млн. евро, а негов получател е старозагорската фирма Тракия Газ. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на малка ВЕЦ с инсталирана мощност от пет мегавата. Кредитната линия, отпусната от ЕБВР на ОББ, е на стойност 15 млн. евро. По нея банката дава два вида инвестиционни заема - за енергийна ефективност и по проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници (Феникс).Комисията за финансов надзор вписа в регистъра на публично търгуваните акции и облигации новата емисия акции, издадени от СИБАНК. Същото направи и Българската фондова борса, през която бе извършено предлагането на акциите на банката. Става въпрос за пуснатите на пазара нови 1 500 100 ценни книги на СИБАНК, всяка с номинал от 10 лева. С тази допълнителна емисия капиталът на банката бе увеличен от 20 млн. на 35 000 100 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във