Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Банка ДСК, като представител на притежателите на облигации от първата емисия на Обединена българска банка, поиска да се запознае с условията, по които тя ще емитира нови дългови ценни книжа. За целта Банка ДСК свика за 25 юни извънредно общо събрание на собствениците на облигации на ОББ. На него те ще получат информация за новата емисия дългови книжа на обединената банка и ще решат дали да дадат съгласие за пускането й на пазара.Депозитите на правителството в БНБ, които са в основата на фискалния резерв, се увеличиха с 247.8 млн. евро в края на миналата седмица и достигнаха до 2.394 млрд. евро. Това показва балансът на управление Емисионно на Централната банка. Основната част от това увеличение се дължи на преведените в петък 184 млн. евро по сделката за продажбата на мажоритарния пакет акции от БТК. След увеличението на депозитите на правителството валутният резерв на страната достигна до 11.577 млрд. лева.Плащанията с дебитни карти на ОББ ще се извършват в рамките на 10 секунди, заяви главният изпълнителен директор на банката Стилиян Вътев на специална пресконференция в четвъртък (17 юни), на която бяха представени новите продукти на кредитната институция. Банката ще предложи и нов вид ипотечен заем, при който през първите пет години клиентът ще плаща фиксирана лихва от 9.9 процента. Максималнита сума, която отпуска банката по този кредит, е 100 хил. евро, а срокът за погасяването му й е 20 години.Първа инвестиционна банка вече отпуска кредити до 20 000 лв. без обезпечение и без документи, доказващи платежоспособността на клиента. Изисква се само лична карта. Идвате в Първа инвестиционна банка, попълвате формуляр, показвате си личната карта и до 30 минути, ако сте одобрен, си получавате парите, обяви Васил Христов, директор Потребителски кредити. Заради по-високия риск обаче лихвата скача с 5 или 6 пункта над стандартната за банката, която в зависимост от вида потребителски заем е между ОЛП+9% и ОЛП+11 процента.. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър нова емисия ценни книжа, издадена от СИБАНК. Тя е в размер на 1 500 010 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 лева. Емисията е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 на 35 млн. лева.Банк Аустрия, собственик на българската Ейч Ви Би Банк Биохим, планира да разшири банковата си мрежа в Централна и Източна Европа от 850 на 1050 офиси до 2007 година. Очаква се броят на клиентите й да се увеличи от 4 на 4.5 млн. до 2005 г., и то без да се отчита броят на клиентите на придобитите банки. Банк Астрия има планове до 2007-а да открие 80 нови офиса в Полша, да увеличи два пъти - до 100 броя представителствата си в Унгария. В Югоизточна Европа ще бъдат открити 30 нови клона.Депозити с по-високи лихви предлага ХЕБРОСБАНК. За влоговете в левове увеличението е с близо 0.75%, за евро - с 0.45%, и за щатски долари - с 0.25 пункта. Така, ако клиент държи на тримесечен депозит в банката 5000 лв., лихвата, която ще бъде начислявана върху тях на година, ще е 3.5 на сто. Годишен влог от 3000 евро пък на падежа ще донесе на притежателя си нарастване на сумата с 2.4 процента. По повод на своя десетгодишен юбилей от 21 юни 2004 г. Райфайзенбанк (България) предлага на своите клиенти промоционални условия по жилищните кредити. Новата лихва за кредити в евро е 8.50% годишно. Лицата, на които бъде отпуснат този заем, ще получат безплатно международна карта VISA Classic, освободена от годишна такса за обслужване през първата година на ползването й. Офертата е валидна до края на септември 2004 година.Инвестиционната банка Мерил Линч определи четири гръцки дружества като добре развиващи за първите месеци на 2004 година. Това са гръцката букмейкърска къща ОПАП и три банки, които имат свои структури и на българския пазар. Това са Пиреус Банк и Алфа Банк, които притежават клонове у нас и собственикът на ОББ - Националната банка на Гърция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във