Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

РОСЕКСИМБАНК, чиито акционери на 25 юни ще променят името й на ДЗИ Банк, успешно пласира всички облигации, издадени от БДЖ с общ номинал от 30 млн. евро. Според български банкери, ценните книжа са били изкупени от базираната в Дъблин Депфа Банк. Номиналът на една облигация е 1000 евро, срокът за погасяване е 72 месеца, а годишната лихва - 6 процента. Парите, които железниците са получили от пласирането на емисията, ще бъдат използвани за ремонта на 3620 вагона.На 7 юни 2004 г. надзорният съвет на Райфайзенбанк (България) избра Евелина Милтенова за член на управителния съвет и изпълнителен директор на банката. От март 2002 г. Милтенова е началник на отдел Ликвидност и инвестиции в банката, а от октомври 2003-а е неин прокурист.Размерът на държавния дълг в края на април възлиза на 8.86 млрд. евро, съобщиха от Министерството на финансите (МФ) през седмицата. От тях 1.26 млрд. евро са вътрешен дълг, а 7.60 млрд. евро - външен. В сравнение с края на март дългът на държавата е нараснал с 87.3 млн. евро.ИНВЕСТБАНК издаде първата си емисия ипотечни облигации с обща номинална стойност 2 млн. евро. Номиналната стойност на всяка една ценна книга пък е 1000 евро. За водещи мениджъри по пласирането на облигациите са избрани Ти Би Ай Инвест и Българска пощенска банка. Емисията е за срок от три години с плаваща лихва, която се формира на базата на шестмесечния европейски междубанков лихвен процент EURIBOR + надбавка от 4 процента. Банката се е застраховала срещу прекомерно увеличаване на международните лихви, като в проспекта е записано, че общият лихвен процент, който се съгласява да изплати на инвеститорите, е не повече от 7% на година.Банка ДСК приключи с пълното въвеждане на новата си централизирана информационна система Дименшън (Dimension). В момента системата обслужва дневно 150 000 клиенти на банката и над 450 хил. счетоводни операции. Броят на всички транзакции, свързани с обслужването на клиентите, надхвърля 2.5 млн. броя на ден. Чрез новата информационна система всеки клиент на банката може да ползва цялата гама от продукти, които тя предлага, не само от клона или офиса, където е разкрил своите сметки, но и от всяка точка на страната, където Банка ДСК има представителство.Издадените банкови карти са почти 3.098 млн. броя, показват данните на националния картов оператор БОРИКА към 1 юни. Увеличението спрямо началото на 2004-а е с 687 хил. броя дебитни и кредитни карти. БУЛБАНК предлага специална младежка дебитна карта Bulbank EuroБИОХИМ удължава от 15 на 20 години срока за изплащане на ипотечните кредити, обяви в Пловдив регионалният й мениджър Илия Кирчев. В Града под тепетата той направи презентация на новото име на кредитната институция, която вече се нарича Ейч Ви Би банк Биохим (НVB Bank Biochim). Нов клон на ХЕБРОСБАНК, който се намира в сградата на НДК, бе открит на 8 юни. В него ще се предлагат всички видове финансови услуги на банката, включително и предоставяне на заеми за граждани, за корпоративни клиенти и за малки и средни предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във