Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

По данни на националния картов оператор БОРИКА към 1 май издадените банкови карти са почти 2.94 млн. броя. От тях 2.745 млн., или 93%, са дебитни. Увеличение има и при кредитните МастерКард и Виза, които вече са 50 117 броя. Преките чуждестранни инвестиции в България за януари и февруари 2004 г. са на обща стойност 60.1 млн. щ. долара, или 0.2% от БВП. Това е с 60.5% по-малко от привлечените инвестиции през първите два месеца на 2003 г., оценени на 152.1 млн. щ. долара. Данните на БНБ сочат още, че най-много инвестиции у нас за януари и февруари са направили Холандия - 26.3%, Гърция - 8.7%, и САЩ - 6.9 процента.Клиентите на всички банки от Хипоферайнсбанк груп (HVB Group) ще могат да извършват помежду си бързи международни разплащания - Флеш Пеймънт (FlashPayment). Българският представител в групата е БИОХИМ, която е собственост на Банк Аустрия. Транзакциите чрез новия продукт не са толкова бързи, колкото при ползване на услугите на Уестърн юнион или Мъни Грам, но не са и толкова скъпи. Става въпрос за международни преводи, които се извършват за един работен ден, а не както е през S.W.I.F.T. - за пет дни. На 14 май изтича крайният срок за подаване на оферти за участие в обявения от БНБ търг за избор на фирма, която да поддържа вентилационните и климатичните инсталации на сградите й в столицата. Работи се по всички проекти в областта на управлението на средствата от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, включително и по забавените от 2000 г. насам. Това отчете финансовият министър Милен Велчев в доклада си пред Съвета по европейска интеграция към Министерския съвет. Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс през февруари 2004-а е бил 119.8 млн. евро, което е с 35.5 млн. евро по-малко в сравнение със същия месец на 2003 година. Общо за януари и февруари дефицитът е достигнал 353.5 млн. евро, или 1.8% от БВП (докато за първите два месеца на миналата година той е бил 1.7% от БВП). По предварителни данни търговското салдо за януари и февруари 2004 г. продължава да е отрицателно - 299.9 млн. евро, и се влошава със 118 млн. евро спрямо същия период на 2003-а. Първа инвестиционна банка пусна от началото на май нова дебитна карта Маестро, предназначена за младежи. Тя може да се издава към сметка на родител - като допълнителна, или като основна за навършилите 18 години. ПИБ намали и изискванията си за минималната наличност по клиентската картова сметка. За дебитните карти Маестро размерът на неснижаемия остатък ще е само 2 лв. - досега той бе 20 лева. При стандартните кредитни карти Виза и МастерKард намалението е четирикратно - от 200 на 50 щ. долара или евро. На извънредно общо събрание акционерите на Електроапаратурен завод АД - Пловдив, решиха да учредят особен залог върху предприятието като съвкупност върху права и задължения в полза на Първа инвестиционна банка. Според бюлетина на Българска фондова борса, със залога ще бъде обезпечен кредит от 4.035 млн. щ. долара, който банката ще отпусне на Юнивърс Иншуранс Ейджънси - Лондон. Около 49% от капитала на Електроапаратурен завод се водят собственост на дружеството Енергокомплект, което официално е в активите на Бартемекс (бившият Рей холдинг).

Facebook logo
Бъдете с нас и във