Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Българският картов оператор Борика ЕООД ще прехвърли на Печатница на БНБ своя дял от сградата, в която се помещават и двете дружества. Това реши управителният съвет на Централната банка на заседанието си на 8 април. Борика притежава 7.9% идеална част от производставено-административна сграда на столичния булевард Цариградско шосе №117, в която се намират машините, съоръженията за печатане на банкноти и ценни книжа, трезорите за съхраняването им и административните офиси на печатницата. Централната банка е едноличен собственик на капитала на двете дружества. Според управителния й съвет съжителството им в обща сграда е нецелесъобразно и от гледна точка на изискванията за сигурност, и поради предстоящата продажба на Борика. Изменението на Наредба 22 на БНБ за централния кредитен регистър бе публикувано в Държавен вестник от 9 април. Основната промяна в нея е свързана с изискването банките да предоставят информация за всички отпуснати от тях кредити, а не само за тези, чиято стойност надхвърля 10 000 лв., както е в момента. Изменението на наредбата влиза в сила от 1 юли 2004 година.Всички търговски банки преведоха дължимите годишни премийни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Общият размер на парите, които са постъпили по сметките му, е 50.3 млн. лева. В момента фондът е натрупал 244.2 млн. лева. При фалит на банка от тези пари ще бъдат взети необходимите средства за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми, който сега е 15 000 лева.Българска пощенска банка подаде писмено възражение до Българска фондова борса-София и поиска отмяна на наложената й санкция от 1000 лв. за нарушение на чл.48 от борсовия правилник. Според банката, в случая не може да става дума за нарушение на изискванията на този член, още по-малко - за ползване на вътрешна информация при сделки с ценни книжа. В подкрепа на това е и фактът, че банката не поддържа собствен портфейл от акции на публични дружества и извършва сделки с такива книжа единствено от името и за сметка на свои клиенти. Размерът на българския държавен и гарантиран от държавата дълг към края на февруари 2004-а е 8.62 млрд. евро, показват и данните от статистиката на Министерството на финансите. Задълженията на държавата ни към чуждестранни кредитори са 7.39 млрд. евро, а вътрешният дълг е 1.23 млн. евро. В сравнение с края на януари 2004-а общият размер на държавния дълг е нараснал с 23.2 млн. евро, което се дължи на новоемитираните през февруари държавни ценни книжа. Работното време на БУЛБАНК в София е удължено от началото на тази седмица. От понеделник до петък всичките й столични клонове и офиси ще работят от 8 до 18 часа. Българо-американската кредитна банка (БАКБ) издаде четвърта поред емисия ипотечни облигации. Тя е в размер на 10 млн. евро, разпределени в 10 000 книги, всяка с номинал от 1000 евро. Емисията е с петгодишен срок на изплащане и книжата от нея предлагат 6.125% лихва. С тази емисия общият размер на издадените от банката ипотечни облигации достигна 28.7 млн. евро. Мениджър на емисията е БИОХИМ. Предвижда се ипотечните облигации да бъдат пуснати за вторична търговия на Българската фондова борса. Нова емисия облигации, които не са обезпечени с ипотека, пусна ПроКредит Банк (България). Тя е в размер на 5 млн. евро и книжата от нея предлагат лихва от 6.45 процента. Книжата са със срок на изплащане 3 години, като изплащането на главницата ще стане еднократно на падежа - на 25 март 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във