Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

БНБ изпрати до търговските банки изготвения от нейни специалисти проектозакон за плащанията. Той обединява изискванията на всички досегашни разпоредби, които регламентираха правилата за извършване на парични преводи в страната. Проектът е съобразен и с директивите на ЕС в тази област. Обемистият му размер - 90 страници, обаче ще изисква повече време за подготовката на коментарите на търговските банки по законопроекта. Но още отсега някои банкери недоволстват, че той е почти буквално преписан от словашкия закон за плащанията и част от текстовете му не са приложими в България. Тържествен обяд в чест на бившите мениджъри на БУЛБАНК бе едно от събитията, с които бе отбелязана четиридесетгодишнината на кредитната институция. На него освен сегашните членове на УС начело с председателя му Левон Хампарцумян и главния оперативен директор Алесандро Дечо присъстваха бившите председатели на съвета на директорите на банката Димитър Калинов, Васил Коларов и Иван Драгневски. На поканата се отзоваха бившият заместник-председател на директорския борд Венцислав Антонов, ексизпълнителният директор Димитър Атанасов и бившите членове на управителното тяло на банката Пламен Орешарски и Антон Салджийски. На тържествения обяд, който се проведе в четвъртък в залата на надзорния съвет в централата на БУЛБАНК, не дойде единствено Чавдар Кънчев, който председателстваше съвета на директорите й от 1992-а до октомври 2000-а, когато банката бе продадена на УниКредито. Причината за отсъствието му бе грипът, от който вече седмица боледува Кънчев.Съветът на директорите на Българската фондова борса глоби Българска пощенска банка с 1000 лева. Решението е взето на 31 март и влиза в сила в 14-дневен срок. Една от причините за наложената санкция е нарушение на чл. 48, ал.1, т.1 от Правилника на борсата. Той забранява на членове на борсата и на техни служители да въвеждат поръчки за сделки с ценни книжа, за които имат вътрешна информация.Делегация на българската Сметна палата, водена от председателя й Георги Николов, участва в срещата на президентите на върховните одитни институции на страните от Централна и Източна Европа и на Европейската сметна палата. Тя се проведе на 31 март и 1 април в латвийската столица Рига. На нея бяха обсъдени перспективите за сътрудничество между сметните палати на Кипър, Малта, Турция, страните от Централна и Източна Европа и Европейската сметна палата. От 1 април ПроКредит Банк увеличи лихвите по левовите си депозити с 0.25%, а по тези в щатски долари и евро с 0.50 процента. Промяната ще засегне влогонабирателните програми ПроВлог, Про10 и ПроАванс. Депозитите са в левове, евро и щатски долари, като неснижаемият остатък по всеки от тях е 100 единици. Така годишният лихвен процент за 12-месечен срочен депозит в лева вече е 6.25%, в евро - 4.50%, и в долари - 3.50 процента. Ако влогът е за две години в левове банката ще плаща по 7% лихви на година, в евро - 5%, и в щатски долари - 4 процента. За три години лихвите са съответно 7.50% в левове, 5.50% в евро и 4.50% в щатски долари.БНБ обяви явен търг за избор на оценител на недвижими имоти и движимо имущество, собственост на Централната банка. Тръжната документация се закупува срещу 50 лв. до 9 април. Документи за участие се подават до 13 април в централата на БНБ или се предават директно на председателя на тръжната комисия на 14 април, когато ще се проведе първото заседание за класиране на кандидатите. Гаранцията за участие в търга е 100 лева. Кандидатът трябва да е лицензирана от Агенцията за приватизация фирма за оценки или да бъде независим оценител. Спечелилият трябва да подпише декларация за липса на конфликт на интереси и че не е в трудовоправни отношения с възложителя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във