Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Управление Банков надзор на Централната банка разреши на Обединена българска банка да придобие целия капитал на ОББ Асет мениджмънт ЕАД. През миналата седмица то получи лиценз за управляващо дружеството от Комисията за финансов надзор. ОББ ще поиска лиценз за още три инвестиционни дружества, които ще се занимават с покупко-продажба на акции и облигации.Летище София обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения за банкови офиси. Търгът ще се проведе на 8 април, а документацията за него ще се продава до 24 март. Обектите ще бъдат наети до пускането в експлоатация на новия пътнически терминал, но за не повече от три години. Началната цена за наемане на двете помещения е съответно 2980 и 2300 евро месечно (без ДДС). ХЕБРОСБАНК ще издаде обикновени облигации с номинал до 20 млн. лева. За това ще гласуват акционерите на банката на извънредното си общо събрание, свикано за 15 април. Все още не са ясни останалите параметрите на емисията. Те ще бъдат уточнени от управителния съвет на ХЕБРОСБАНК, след като собствениците й ги упълномощят за това. Пенсионноосигурителната компания ДСК-Родина ще предлага своите продукти и чрез клоновата мрежа на Банка ДСК. Според Золтан Шпедер - заместник-председател на надзорния съвет на банката, която притежава 96% от пенсионното дружество, за три години то трябва да се нареди сред трите най-големи частни компании в своя бранш. За целта до края на 2006-а ДСК-Родина трябва да увеличи броя на клиентите си от 140 хил. на 470 хил. души и да завоюва 10% от пенсионноосигурителния пазар.Назначаването на французина Рафаел Шъмина за ръководител на службата за вътрешен контрол на SG ЕКСПРЕСБАНК ще бъде одобрено официално от акционерите й по време на общото събрание на банката на 15 април. Шъмина вече изпълнява тази длъжност, на която замени сънародника си Пиер Бродер, чийто четиригодишен мандат изтече в края на 2003 година. На 7 и 8 април в София ще се проведе международна конференция на тема Кредитиране и управление на риска, на която ще присъстват банкери от Германия, Великобритания, Австрия, Холандия, САЩ, Турция и Гърция. Проявата се организира от Агенцията за малки и средни предприятия. Участниците в нея ще обсъдят начина за оценяване на риска съгласно изискванията на новия механизъм, известен като Базел II, както и очакваните промени в условията на банките за отпускане на заеми за дребния бизнес след приемането ни в Европейския съюз. Митническите инспектори от Калотина предотвратиха опит за незаконен износ на специално устройство за декодиране на магнитни карти. На 11 март в дамската чанта на българка, пътуваща с автобус за Италия, е намерена малка черна кутийка с изход за включване към компютър и прорез за четене на карти. Тя е обяснила, че не знае за какво служи устройството и че е трябвало да го предаде на българин, който живее в Италия. Митничарите са иззели декодера и са предали нарушителката на правоохранителните органи.На търговете за продажба на имуществото на обявения в несъстоятелност завод Добрич, проведени през февруари и началото на март, са продадени само 14 хил. чифта обувки на стойност над 60 хил. лева. За края на март и началото на април обаче са насрочени два търга за продажба на по-сериозна част от активите на обувния завод.

Facebook logo
Бъдете с нас и във