Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Управителният съвет на БНБ прие промени в Наредба N10 за вътрешния контрол. Новите текстове описват по-ясно задълженията на хората, работещи в специализираните служби за вътрешен контрол на банките, когато проверяват операции, свързани с прането на пари и със сделки, за които има подозрения, че финансират терористични операции или са от такива организации.Минималният размер на фискалния резерв за 2004-а ще е 2.5 млрд. лв., решиха депутатите на 18 декември при гласуването на Закона за бюджета за следващата година. Сумата е записана в преходните и заключителните разпоредби на приетия в петък (19 декември) закон.На 17 декември международната рейтингова агенция Мудис присъди на ЕВРОБАНК рейтинг Б1 за дългосрочните и краткосрочните й депозити в чуждестранна валута. Той е с една степен по-нисък от оценката, която агенцията даде на държавата през юни 2003-а. Мудис е определила за ЕВРОБАНК рейтинг за финансова стабилност Е+. В съобщението, разпространено от агенцията, се подчертава, че дадената на банката оценка отразява нейната бързоразширяваща се дейност, високата й ликвидност, увеличаващите се приходи и подобреното качество на активите й. ЕВРОБАНК е седмата институция у нас след ОББ, БУЛБАНК, Банка ДСК, ПИБ, Общинска банка и ПИМБ, която получава оценка от международнопризната рейтингова агенция.ИНГ Банк, клон София, информира своите клиенти, че подаването на нареждания за плащане към бюджета също имат краен срок и той е 30 декември. Въпреки че клонът ще работи на 31 декември 2003 г. до обяд. Датата е определена заради получените инструкции от БНБ и Министерството на финансите за годишно приключване на банковите сметки на бюджетните организации за изтичащата година. Втората емисия ипотечни облигации на Първа инвестиционна банка, предназначена за българския пазар, беше регистрирана на фондовата борса на 17 декември. Облигациите са петгодишни, а общият им номинал е 5 млн. евро. Банката ще плаща на притежателите им 7% годишна лихва. ПИБ ще превежда на собствениците на облигации натрупаната доходност на всеки шест месеца, като първото плащане ще е на 12 май 2004 година. Търговска банка на Гърция (България) възнамерява да смени името си на Емпорики Банк-България АД. Решението ще бъде взето от акционерите на предстоящото извънредно общо събрание на 23 януари 2004-а. В дневния ред е включено и приемането на нов устав на кредитната институция, в който ще бъде отразена тази промяна.Министерството на финансите одобри на 19 декември новия списък на първичните дилъри на ДЦК, които единствени могат да участват в аукционите за покупка на книжата. Той включва БУЛБАНК, Банка ДСК, ХЕБРОСБАНК, БНП Париба (България), Пощенска банка, Демирбанк (България), ЕВРОБАНК, ИНВЕСТБАНК, ИНГ банк - клон София, Корпоративна банка, ОББ, Общинска банка, Първа източна международна банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България), РОСЕКСИМБАНК, СЖ ЕКСПРЕСБАНК, Ситибанк - клон София, СИБАНК, БИОХИМ, Алианц България, ЮНИОНБАНК и Централна кооперативна банка. Финансовите къщи Елана, Евро-финанс и Булброкърс пък запазват статута си на първични дилъри за още шест месеца.СИБАНК спечели специална награда за образцово изпълнение на проект за опазване и адаптация на сграда, която е обявена за паметник на културата. Става дума за реконструираната сграда на ул. Славянска 1, в която се намира централата на СИБАНК. Тя е построена през 1912 г. по проект на арх. Фингов за нуждите на Търговско-индустриалната камара.На 15 декември компютърната фирма IDG България награди системата на БНБ за разплащания в реално време РИНГС с приза ИТ проект на годината. Тя бе връчена на началника на отдел Платежни системи в БНБ Явор Димитров и на Димитър Богоев, шеф на дирекция Информационни системи в Централната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във