Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

ИНГ Банк Н. В. ще пласира петгодишната емисия облигации, издадена от Петрол на 20 ноември. Банката е поела и ангажимент да изкупи остатъка от книжата, които евентуално ще останат след предлагането им на клиенти. Облигационният заем е на стойност 15 млн. лв., като номиналната стойност на една...
Facebook logo
Бъдете с нас и във