Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Министерският съвет одобри проектодоговора за удължаване на срока на действие на споразумението между България и италианската агенция за застраховане на експортните кредите САЧЕ. Според договореностите между България й САЧЕ, дълговете ни към агенцията, които са 56 млн. евро, могат да се погасяват, като български или чуждестранни инвеститори, участващи в приватизацията у нас, плащат договорената цена директно на италианската агенция. С получените пари тя намаля размера на вземането си от България. Срокът на сегашното споразумение изтича през октомври 2003-а, а новото ще даде възможност задълженията на страната ни да се плащат по тази схема до началото на 2005 година. Удължаването на срока на споразумението ще влезе в сила, след като бъде гласувано от парламента.БИОХИМ беше обявена за банка на 2003 г. за България, а мажоритарният й собственик Банк Аустрия получи приза за най-добра кредитна институция в Централна и Източна Европа. Наградите бяха присъдени на 10 септември в Лондон от известното британско списание Банкер (Тhe Banker), което е част от медийната група на Файнейшъл таймс. Журито, съставено от редактори на изданието и изпълнителни директори на водещи международни компании, за пръв път в историята присъжда на една банкова група наградите си за всички държави от Централна и Източна Европа.Консорциумът, в който влизат ОББ, ПИБ и Българска пощенска банка, отпусна на 10 септември заем от 12 млн. евро на винарската компания Домейн Бояр. Той ще бъде използван за погасяване на задълженията й към ЕБВР. Първоначално обявеният краен срок за усвояването на заема бе 31 август, но кредиторите се принудиха да го удължат с 10 дни, тъй като Домен Бойар се забави с осигуряването на корпоративната гаранция от 4 млн. евро, която е едно от обезпеченията по заема. Поради предстоящото лихвено плащане по ипотечните облигации на СИБАНК (на 22 септември) фондовата борса информира, че право да получат пари имат собствениците на книжа, регистрирани в Централния депозитар до 16 септември. Двегодишната емисия на банката е на стойност почти 1.675 млн. лв. и предлага доход от лихва от 7.25 процента. До падежа на облигациите на 20 март 2004 г. СИБАНК ще разпределя между инвестиралите в книжата й общо по 600 000 лв. на всеки три месеца, което включва натрупана доходност и равни части от главницата. Банка ДСК вече отпуска дългосрочни кредити за малкия и средния бизнес, без да изисква за това бизнеспланове. Заемите са 20-годишни и могат да се използват за закупуване на магазини, офиси, ателиета, кабинети или други имоти за стопанска дейност. За обезпечение по тези кредити се приема закупуваният недвижим имот, а лихвеният процент по заема се определя в зависимост от вида на валутата на заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във