Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Ръководителят на разградския клон на ЦКБ Берчан Сали ще изчака началото на образуваното срещу нея дело за подкуп под домашен арест. На 14 юли тя беше заловена при получаване на подкуп от 1000 лв., срещу които обещала на местен бизнесмен да му отпусне царски кредит. На 15 август Разградският окръжен съд разгледа молбата на Берчан Сали да намали мярката й за неотклонение от задържане под стража в домашен арест. Магистратите я уважиха, като се съобразиха с обясненията й, че има здравословни проблеми вследствие на претъпяна операция и трябва да се лекува. Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на бившия член на съвета на директорите на фалиралата ЕЛИТБАНК Александър Мирчев за премахване на запора върху имуществото му. Възбраната е наложена с решение на БНБ от 24 януари 1997 г., когато е започнало производство по несъстоятелност на банката. На 16 януари 2003 г. Мирчев е поискал от БНБ да вдигане запора върху имуществото му, но не е получил отговор и е сезирал съда за неоснователност на мълчаливия отказ. Магистратите обаче са отхвърлили жалбата на Мирчев, защото са установили съществен пропуск в нея. Проблемът е, че тя не е била насочена срещу управителния съвет на БНБ, както е редно, а само срещу гуверньора й. Комисията за финансов надзор вписа втората емисия ипотечни облигации на Българска пощенска банка (БПБ) в регистъра на публично търгуваните ценни книжа. Решението беше взето на редовното заседание на управление Надзор върху инвестиционната дейност на 11 август. След като емисията бъде одобрена и от фондовата борса, ипотечните облигации ще бъдат допуснати за вторична търговия на нея. Подписката за тригодишните книжа на Пощенска банка приключи на 30 юни. Тогава цялата емисия в размер на 10 млн. евро беше изкупена от Банк Аустрия. Ипотечните облигации на БПБ са с годишна лихва от 5.625%, като натрупаната доходност по тях ще се плаща на всеки шест месеца.Само при извършените през юли проверки одиторите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол са разкрили вреди от стопанската дейност на общински и държавни предприятия в размер на 9.972 млн. лева. Най-големите нарушенията - за 8.556 млн. лв., са установени от одиторите в пернишката териториална дирекция за финансов контрол. Основният дял от тях се дължи само на една проверка - в металургичния комбинат Стомана - Перник. Разкритите нарушения там са за 8.553 млн. лв. и са резултат от продажби на активи по цени, по-ниски от реалните; неосчетоводени приходи от наем; неправилно начислени обезщетения по Кодекса на труда и на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане.Некоректните данъкоплатци към 15 август 2003 г. са 2585, а задълженията им са общо за 1.251 млрд. лева. От началото на септември данъчните ще предприемат принудителни мерки за събиране на тези бюджетни вземания срещу собствениците и ръководителите на дружества, които имат просрочени задължения за над 5000 лв., но нямат имущество, върху което да се наложи възбрана. На 29 длъжници вече е забранено да напускат страната, а срещу други 30 са предприети действия за отнемане на задграничните им паспорти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във