Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 32

Новият заместник финансов министър Стамен Тасев бе официално представен на журналистите на 6 август, само часове преди началникът му Милен Велчев да си подаде оставката. Тасев е завършил специалност Статистика във ВИИ Карл Маркс (сега УНСС) през 1977 година. До 1993-а работи в Министерството на финансите. След това продължава образованието си в университетите в Харвард и в Кембридж. Бил е финансов административен мениджър в СОНИ България, изпълнителен директор на българския клон на одиторската компания КПМГ/Баренц Груп и управляващ директор на Нютон финанс мениджмънт груп АД.Емитираните на 1 август обикновени облигации от Българо-американската кредитна банка в размер на 3 млн. щ. долара са само част от по-голяма сделка, която ще се осъществи до края на годината, съобщи Стоян Динчийски, изпълнителен директор на банката. До 31 декември 2003-а БАКБ ще увеличи обема на емисията с още 3 млн. щ. долара и тя ще достигне 6 млн. щ. долара. Новите книжа отново ще са с тригодишен срок на погасяване и лихва от 5.87 процента.Румен Денков, началник на отдел Инвестиционен портфейл и международни пазари в БИОХИМ, е представител на инвеститорите, закупили ипотечни облигации от втората емисия на Българска пощенска банка. Той единствен ще има право да получава справки за финансовото състояние на емитента.ПроКредит Банк учредява дъщерно лизингово дружество. То ще започне работа до края на септември и негов директор ще е Николай Тодоров, който в момента ръководи управлението Бизнес и развитие в банката.Банка ДСК отпуска потребителски заеми за граждани и само срещу ипотека на недвижим имот, без да се изисква доказване на месечните доходи. Кредитите са със срок на погасяване до 5 години и могат да са от 10 000 до 30 000 лв. и от 5000 до 15 000 евро или долара. Годишната лихва по левовите заеми е 16.95%, а по тези във валута - 14.95 процента. На проведеното на 6 август заседание съветът на директорите на Българска фондова борса отстрани временно от борсовата търговия БНП Париба България. Причината е, че в момента банката няма брокер, който да я представлява на борсовите сесии. Когато се реши кадровият проблем, мярката ще бъде отменена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във