Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Министерство на финансите ще предложи промени в конституцията, които да улеснят емитирането на държавни еврооблигации. Според Милен Велчев, процедурата, която е регламентирана сега в основния закон на държавата, се различава значително от практиката в европейските страни и би могла да създаде проблем при бъдещото ни членство в Европейския съюз. Велчев ще препоръча одобряването на бъдещи операции с външния ни дълг да става само с решение на Министерския съвет, без да е необходима ратификация от парламента.Световната рейтингова агенция Мудис подобри с две степени - от Б1 на Ба2, оценката си за риска по облигационните валутни задължения на българската държава. Рейтингът по банковите й влогове в чужда валута пък бе покачен от Б2 на Ба3. Основната причина за подобряването на кредитния рейтинг на държавата е рязкото намаляване на външния й дълг и на разходите на бюджета за обслужването муСветовната банка одобри отпускането на заем от 31.9 млн. евро за България, с който ще се финансира проектът за изграждането на Агенция по приходите. Срокът за погасяването му е седемнайсет години, като през първите седем ще се плащат само лихвите. Общата стойност на проекта е 63 млн. щ. долара. От тях 28.85 млн. щ. долара са осигурени от българското правителство.Софийският клон на СИТИБАНК бе първият, използвал услугите на новата система на БНБ - РИНГС, за брутен сетълмент в реално време. Плащането е било наредено и успешно изпълнено от СИТИБАНК към Райфайзенбанк (България) в 8.15 часа на 2 юни, когато системата бе пусната в експлоатация. СИБАНК ще финансира проекта на Индустриалекспорт - Пловдив за изграждането на завод за производство на биодизелово гориво във Видин. Съдружници в пловдивската компания, която преди се наричаше Бост консулт, са фирмата Ватия и текстилното предприятие Катекс, което кандидатства пред БНБ за разрешение да притежава 25% от СИБАНК.SG Експресбанк ще получи като залог цялото предприятие Българска роза-Пловдив. Така ще бъде обезпечен инвестиционният заем, който банката ще му отпусне. Конкретният размер на кредита, както и останалите подробности, свързани с ползването и обслужването му, в момента се договорят между банката и фирмата.Софийският градски съд вписа във фирмените регистри като едноличен акционер на Райфайзенбанк (България) ЕАД австрийското дружество Райфайзен Интернешънъл Бетайлигунгс. То е сто процента собственост на Райфайзен Централ Банк.На 6 юни ЕВРОБАНК показа пред журналисти колекцията си от художествени произведения. Сбирката е събирана в продължение на години и включва над 140 живописни платна, графики и скулптури на утвърдени български художници и млади творци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във