Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Представители на турската Гаранти банк са се срещали с главния директор на управление Банков надзор Петър Андронов. Турците са се интересували от условията за откриване на дъщерна банка или банков клон в София. Гаранти Банк е втората по големина кредитна институция в Турция. Около 68.5% от капитала й е собственост на Догус холдинг.Министърът на финансите Милен Велчев ще посети на 17 и 18 май Скопие, за да участва в редовната среща на страните от Холандската група към МВФ и Световната банка. (Велчев е гуверньор за България в Световната банка.) В българската делегация освен него са още управителят на БНБ Светослав Гаврийски (гуверньор за страната в МВФ) и заместник-министърът на финансите Красимир Катев, в качеството му на алтернативен гуверньор в МВФ.Изпълнителният директор на ПИБ Мая Георгиева съобщи за в. БАНКЕРЪ, че емитирането на еврооблигациите на кредитната институция се отлага за края на 2003 година. Според нея това решение е взето по предложение на американската инвестиционна банка Джей Пи Морган - посредник на ПИБ за емитирането на облигациите. Джей Пи Морган е препоръчала ПИБ да пусне една емисия облигации с общ номинал 100 млн. евро, вместо да пласира две облгационни емисии, всяка от които да е с общ номинал от 50-60 млн. евро.Занапред приоритет в дейността на ИНВЕСТБАНК ще бъде финансирането на проекти за селското стопанство, преработвателната промишленост, туризма и енергетиката, съобщи Светослав Костадинов, директор Управление на риска и корпоративното развитие в банката.На 22 май Пощенска банка ще извърши второ лихвено плащане по емитираните от нея ипотечни облигации. Във връзка с това Българска фондова борса уведоми, че право да получат натрупаната до момента лихва имат инвеститори, вписани в Централния депозитар до 19 май.Райфайзенбанк (България) отчете ръст на печалбата си за първото тримесечие на 2003 г. от 169% спрямо същия период на 2002 година. Към 31 март 2003 г. тя е 4.3 млн. лв., докато година по-рано е била 1.6 млн. лева. Отпуснатите от банката кредити към 31 март 2003 г. са 404 млн. лв. и са се увеличили с 54%, спрямо първото тримесечие на 2002 година.Първа източна международна банка определи критериите си за прием на студенти по летни стажантски програми. Те ще са с продължителност един месец - от 9 юли до 8 август и от 11 август до 10 септември. Срокът за приемане на документи на кандидатите е до 15 юни, като за всяка от двете смени ще бъдат избрани по 9 студенти.Клонът на ИНГ Банк в София е финансирал с 20 хил. евро създаването на проекта за популяризиране на древния тракийски град Перперикон, край Кърджали. От тази година банката започна изграждането и поддържането на ИНТЕРНЕТ-страница, посветена на Перперикон.По програма САПАРД през април са раздадени 12 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите. С тях усвоените средства от началото на 2000 г., когато тръгна програмата, достигнаха близо 43 млн. лева. Досега одобрените проекти по нея са за 147 млн. лева. Отпуснатите на България средства по САПАРД от Европейския съюз за 2000 г. и за 2001 г. са на обща стойност над 279 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във