Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАКТИ

ДОЙЧЕ БАНК ЗАПОЧВА МЕКСИКАНСКА ВРЪЗКАНемската Дойче банк (Deutsche Bank) и една от най-големите мексикански независими брокерски компании за ценни книжа - Ай Екс И Каса де Болса (IXE Casa de Bolsa), подписаха писмо за намеренията си да открият смесено дружество за обслужване на пазара на акции в Мексико. Мажоритарен собственик на новата фирма ще е мексиканският брокер, а централата й ще се намира в Ню Йорк. Тя ще предоставя анализи на акциите на латиноамерикански компании и на акции на международни институционални инвеститори от развиващите се пазари. Специалистите от Дойче банк смятат, че Мексико е най-подходящата база за покриване на целия регион. РОЯЛ БЕНК ЪФ СКОТЛЪНД ОТНЕСЕ ТЛЪСТА ГЛОБААгенцията за финансови услуги (Financial Services Agency), която контролира дейността на финансовия сектор във Великобритания, глоби Роял бенк ъф Скотлънд (Royal Bank of Scotland) със 750 хил. лири заради липсата на достатъчно ефективни процедури, предотвратяващи прането на мръсни пари. Това е първата глоба за подобно провинение в Англия, след като миналата година надзорният орган получи по-широки пълномощия в тази насока. НЕМСКИ БАНКИ ПРОДАВАТ ГАРАНТИРАНИ ДЪЛГОВЕНемските Дрезднер банк (Dresdner Bank), Хипоферайнс (HVB Group) и Банкгезелшафт Берлин (Bankgesellschaft Berlin) са сред банките, които започват да намаляват кредитния си риск, преоформяйки заемите в търгуеми дългови инструменти. Операцията, известна като секюритизация, е изгодна и за банките, и за инвеститорите. Финансовокредитните институции ще получават свежи пари, без да излизат на традиционните пазари на корпоративни облигации. Купувачите пък ще финансират охотно банките, защото книжата, които ще получат, ще са гарантирани от активи. Дрезднер банк преоформи самолетни лизингови контракти за 153.5 млн. щ. долара в облигации. Хипоферайнс пък смята да продаде дългове за 5 млрд. евро, гарантирани от ипотеки. Банкгезелшафт Берлин вече продаде секюритизиран дълг за 236 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във