Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКИТЕ ЩЕ ДЕЛЯТ ЕНЕРГИЙНАТА БАНИЦА НАНОВО

Банките, които искат да обслужват енергийните дружества, ще трябва доста да ги поухажват. На 5 август назначеният неотдавна за заместник-министър на енергетиката Илко Йоцев запозна най-общо представителите на БУЛБАНК, ОББ, софийския клон на Ситибанк, SG ЕКСПРЕСБАНК, Първа инвестиционна банка, Корпоративна банка, Райфайзенбанк (България) и БИОХИМ с условията на министерството, при които енергийните дружества ще сключват договори с кредитните институции за обслужване. В направената от Йоцев презентация се посочва, че през следващите три години само електроенергийните компании ще се нуждаят от инвестиционни заеми в размер на 2.4 млрд. лева. Това са най-печелившите дружества, които са под шапката на министерството, чиито чисти приходи за 2001 г. са били над 4.6 млрд. лв., а оборотът им се изчислява на няколко десетки милиарда лева. Фирмите, които се занимават с производството, разпределението и преноса на електроенергия, са сред най-желаните клиенти на банките. И за привличането им като клиенти във финансовия сектор всяка година се водят истински пунически войни. Протоколната среща на Йоцев с представителите на шест банки би могла спокойно да мине в графата опознавателна, ако, според осведомени, зад нея не се криеше желанието на висшия чиновник сам да подбере новите финансови институции, които да обслужват дружествата в отрасъла. И още - да опипа почвата за евентуално емитиране на корпоративни облигации от страна на енергийните компании.Министерството на енергетиката е решило да се възползва от големите банкови апетити към електроенергийните дружества и настоява заемите за електропреносните фирми да се отпускат при лихва, която не надхвърля основния лихвен процент с повече от 2 процента. За фирмите производители на електроенергия предложената надбавка е 1.5 процента. С други думи, за каймака на енергийните фирми министерството иска годишни лихви по отпусканите им инвестиционни кредити между 6 и 7 процента. Това е доста амбициозна цел, като се има предвид, че според справката на БНБ, към средата на юли 2002 г. средната лихва по дългосрочните заеми в левове е малко над 13% годишно. Наистина счетоводната печалба на електроенергийните компании за 2001 г. е 338.34 млн. лева - с 20 млн. лв. повече от печалбата на целия банков сектор. Но пък и всички правителства до момента се грижат за просперитета на тези фирми, като редовно увеличават цените на тока. И докато хората могат да си изключат парното, без електричество не могат да минат и са принудени да плащат.Що се отнася до топлофикационните фирми, които са в доста лошо финансово състояние - общата им загуба за 2001 г. е 83.6 млн. лв., за тях претенциите на министерството са по-умерени. То е изчислило, че през следващите три години тези дружества ще се нуждаят от инвестиционни кредити, чийто общ размер е 110 млн. лева. Министерството предлага надбавките по лихвите за тези заеми да са между 4 и 5% годишно. Банките, които искат да обслужват енергийните дружества, трябва да им предложат целия набор от финансови услуги - от разплащания до пласиране на облигационни емисии и управление на активи, като за всички тях предложат преференциални условия - по-ниски лихви по кредитите и минимални такси и комисиони. В същото време министерството ще настоява за депозити над 10 млн. лв. енергийните дружества да получават доход, който е равен на лихвите на междубанковия пазар, а за депозити под 10 млн. лв. - доходът да е 2/3 от лихвите на този пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във