Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАКОНЪТ ЗА БАНКИТЕ КАТАСТРОФИРА В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

За трети път това лято президентското вето попари законодателния устрем на царските депутати. На 7 август 2002 г. то бе наложено върху промените в Закона за банките, приети от парламента непосредствено преди ваканцията му. Интересното е, че Георги Първанов се заяде заради един параграф от преходните и заключителни разпоредби. В него се казва, че когато Международните счетоводни стандарти, които влизат в сила с постановление на Министерския съвет, противоречат на Закона за счетоводството, се прилагат формулировките от стандартите.С пълно право Първанов напомня на законотворците, че текстовете на поднормативен акт, какъвто е правителственото постановление, не могат да имат предимство пред нормите, налагани от един закон.Конкретно за банковата система куцият параграф има незначително значение, но точно заради него с президентското вето се отлага влизането в сила и на важни изменения в банковия закон. Те предвиждаха всички фирми, които притежават три и повече процента от акциите на кредитните институции, да предоставят на БНБ всяка искана от нея информация, засягаща техните собственици или финансовото им състояние. Промените сваляха и ограничението в управителните съвети и директорските бордове на банките да бъдат избирани само юристи или икономисти. Те правят достъпни мениджърските постове за всички висшисти, стига да имат необходимата квалификация и стаж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във