Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БНБ НАЛОЖИ ВЕТО ВЪРХУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

БНБ забрани увеличаването на капитала на търговските банки чрез апортиране на сгради и други имоти. Това стана след специални промени в Наредба N2 за лицензиите и разрешенията, приети от УС на Централната банка на 18 юли 2002 година. Те бяха публикувани в брой 76 на Държавен вестник от 6 август 2002 година. Според новия текст, БНБ може да откаже да издаде разрешение за увеличаване на капитала на търговска банка с непарични вноски, ако става дума за активи, които имат рисково тегло от 50 или 100 на сто по смисъла на Наредба N8 за капиталовата адекватност. А според тази наредба банковите сгради са активи с тегло 100 на сто - независимо дали се ползват за клонове, или офиси на банката или не. Познавачите на банковите нормативни документи твърдят, че след тези промени на Наредба N2 капиталът на банките ще може да се увеличава само с парични вноски или с апорт на злато или на държавни ценни книжа, емитирани от българското правителство, или от 24-те държави, посочени в приложение N1 към Наредба N8.Преди това изменение в наредбата за лицензите банките имаха право да увеличават капитала си с апорт на сгради, стига минимално изискуемият им капитал до 10 млн. лв. да е набран с парични вноски. По-любопитното е, че промените в коментираната Наредба N2 влизат в сила от датата на обнародването им и се отнасят и за висящите производства по издаване на разрешение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във