Изграждането на "Етъра" започва през 1963 г. под ръководството и по проект на Лазар Донков чрез три основни метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания (снимка Български туристически съюз).