Партньорството между "БФБ-София" и "Централен депозитар" може да въведе в БНЕБ нови, по-ефективни процедури за паричен сетълмент, отбелязва Иван Такев.
Партньорството между "БФБ-София" и "Централен депозитар" може да въведе в БНЕБ нови, по-ефективни процедури за паричен сетълмент, отбелязва Иван Такев.