Държавата дава детски надбавки на 800 хил. деца, но други 400 хил. не получават.
Държавата дава детски надбавки на 800 хил. деца, но други 400 хил. не получават.