И през миналата година "Централна кооперативна банка" продължи да разширява клоновата си мрежа.