Банкеръ Weekly

Briefs

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ: СИЛНО НАЧАЛО И СИЛЕН КРАЙ

На четвъртия публичен централизиран търг, който се проведе на фондовата борса от 1 до 18 март, бяха продадени държавните акции от 315 дружества. Бяха купени и книжа от други десет компании. На търга Агенцията за приватизация предложи пакети от 348 дружества. Едновременно с него на фондовата борса мина и вторият неприсъствен публичен търг, на който бяха предложени 48 дружества с ограничена отговорност. Нови собственици се намериха за 42 от тях. От тези два публични търга в сметката на Агенцията за приватизация влязоха 9.8 млн. лв. в компенсаторки и инвестиционни бонове, както и почти 12.4 млн. реални лева. Предлагането на акциите предизвика най-голям интерес през първите два дни (1 и 2 март). Само тогава бяха продадени изцяло 252 дружества, а за други 52 са били сключени сделки. Следващите дни интересът към книжата намаля значително и на 17 март се стигна до абсурдната ситуация, когато оборотът на приватизационния сегмент на борсата бе едва една стотинка. Според брокери това е напълно логично, тъй като атрактивните дружества са изкупени в самото начало. Непродадени са останали само недотам добрите предприятия и тези, от които се предлага под 1% от капитала. Макар да не бе много логично, между последните се продадоха и компаниите, които бяха предложени за приватизация изцяло. Това са топлофикационните дружества в Ямбол и Казанлък. На 18 март те и двете попаднаха в ръцете на нов собственик. Топлофикация - Казанлък бе продадена за 1.7 млн. лв. при начална цена от 1.66 млн. лв., а Топлофикация - Ямбол за 794 хил. лв. при начална тръжна цена от 793 хил. лева. Посредник и при двете сделки е бил Авал Ин, който според брокери е купувал за собственика на Топливо - Синергон Холдинг. На четвъртия централизиран търг фирма Камибо купи остатъка от капитала на Топлофикация - Враца (45%) за 302 хил. лева. В първия ден на публичния търг, на 1 март, Камибо купи 30% от врачанската топлофикация за 318 хил. лв., на 8 март пък плати 170 хил. лв. за втория пакет от 25 на сто от дружеството. Така цялото врачанско предприятие става собственост на Камибо за 790 хил. лева. Консултант на новия собственик е самоковският бизнесмен Христо Ковачки.След благополучния край на тези два търга играчите на борсата вече очакват следващия, който най-вероятно ще започне в средата на април. Той ще предложи един от последните шансове на притежателите на инвестиционни бонове да получат нещо срещу тях. В момента неупотребените инвестиционни бонове са за над 100 млн. лв., а в същото време срокът им на валидност изтича на 30 юни. Мнозина от притежателите им могат да изпуснат този срок и да си останат с безполезните непарични платежни средства и защото от началото на другия месец депозитарните разписки ще могат да се получават само от Информационния център на Агенцията за приватизация в София. И вероятно много хора няма да си ги приберат. Публичните търгове не оказаха съществено влияние върху цената и търговията с компенсаторни инструменти. Техните притежатели по-скоро очакват появата на атрактивните пакети от Параходство БМФ (30%) и БТК (20%) на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във