Банкеръ Weekly

Briefs

IT'S NOT GOOD THAT THE CENTRAL BANK BECAME A POLITICAL PROBLEM

Jeroen Kremers, Executive Director of the Netherlands Constituency Group of the IMF, to the BANKER weeklyMr. Kremers, what is your impression after the talks with representatives of the Bulgarian Government, the Presidnet and BNB Governor?- I represent Bulgaria in the IMF, I'm not an officer there. My task is to improve communication benween the Fund and the Bulgarian authorities. I'm here in order to make this good and get a feeling about this country. If we should talk about macroeconomic indicators it is obvious that there is stability. The budget deficit is udner control and the currency board operates well.Do you see any risk to Bulgaria's fiscal and economic stability?- There are always risks. The deficit should be maintained at a low level. Everywhere in the world this is a sphere of special attention. I was employed for 12 years in the Netherlands Finance Ministry and I know that the Finance Minister always needs assistance. International ratings should be also stable. The same holds true about your national currency. There is one more thing which is traditionally not included in the macroeconomic framework but is important. This is judicial system. My personal opinion and that of the IMF is that the quality of jurisdiction is much more important than ant tax relief, preferences or subsidies, which are often not efficient. For more than a month now we have not succeeded to choose a governor of the BNB. What is your stance about this situation?- This is discordance on the background of the positive macroeconomic situation in Bulgaria. It is not a huge problem, but given the fair economic indicators it's surprising that the issue is still open at such a late stage. After the mandate of BNB's incumbent Governor has elapsed, his successor should be nominated. I'm also surprised by the fact that the issue has been turned into a political matter. This should not be so. When I go back to Washington, where the IMF Executive Board meets on Monday (July 7) I'll be probably asked about the BNB. The situation is not goos, but this is not a gerat problem.The IMF has no preferences for a certain candidate. Bulgaria is to make its own choice. However, it's very important for the country's stability to have a professional, competent and independent central bank. Its management should be transparent and the institution should be headed by competent and independent people will good reputation. Therefore, the governor should be generally accepted. This is how things stand regarding any central bank anywhere. I've talked to many people and I beleive they all share my opinion. Нуждаем ли се от ново споразумение с МВФ, при положение че успешно сме приключили тригодишното, а сегашното - двегодишно, ще изтече през март 2004-а?- Министър Велчев предлага сега предпазно стендбай споразумение. Има нормални стендбай споразумения и предпазни стендбай споразумения. Но бих искал да отбележа, че първо трябва да приключи сегашната програма. Така че да се концентрираме върху нейното изпълнение, което засега върви добре. При нея имаме пълен набор от условия, поставени от МВФ, който покрива всички области и на нормалното стендбай споразумение. Голямата разлика е, че при предпазната програма страната декларира, че не очаква да взима заеми по нови споразумения. Това е типично за държави, които не се нуждаят от парите на МВФ, какъвто е случаят с България, но приемат рамката на Фонда. Преминаването към предпазна програма е естествена стъпка към прекратяване на споразуменията.Депозирането на фискалния ни резерв в БНБ бе по препоръка на МВФ - за да се гарантира стабилността на борда. Сега част от него се пренасочва към търговски банки...- Част от функциите на фискалния резерв са да внушава доверие в международните пазари, че България ще изпълнява задълженията си. Така показвате, че държите на сигурно място определена сума пари и е много важно те да бъдат инвестирани благоразумно. Мисля, че е напълно нормално финансовото министерство да се опитва да постигне някаква добра доходност в рамките на това ограничение. Решението обаче трябва да бъде съгласувано с Централната банка, защото би могло да има въздействие върху паричното предлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във