Значителна част от малкия и среден бизнес няма информация за възможностите на БФБ като място за финансиране
Значителна част от малкия и среден бизнес няма информация за възможностите на БФБ като място за финансиране