От лента на лента безработицата се топи.
От лента на лента безработицата се топи.