Бат’Сали - министър на енергетиката! Роми от “Седми квартал” били свързани към електрическата мрежа без електромери.