Вече се появиха и депозитни банкомати, през които може не само да теглиш, но и да внасяш суми по сметката си.
Вече се появиха и депозитни банкомати, през които може не само да теглиш, но и да внасяш суми по сметката си.
S 250 feb27461 3f1a 4c11 b514 503c73564789